Artet     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

Aplauzi

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

Arti

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

Harku

-

แปรง
bhræng
+

Furça

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

Libër ngjyrosjeje

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

Balerinë

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

Vizatimi

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

Galeria

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

Dritare qelqi

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

Grafite

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

Artizanat

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

Mozaik

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

Murale

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

Muze

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

Performanca

-

ภาพ
pâp
+

Pikturë

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

Poemë

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

Skulptura

-

เพลง
playng
+

Kënga

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

Statuja

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

Ngjyra uji

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
Aplauzi

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
Arti

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
Harku

-
แปรง
bhræng
Furça

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
Libër ngjyrosjeje

-
นักเต้น
nák′-dhên′
Balerinë

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
Vizatimi

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
Galeria

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
Dritare qelqi

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
Grafite

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
Artizanat

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
Mozaik

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
Murale

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
Muze

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
Performanca

-
ภาพ
pâp
Pikturë

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
Poemë

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
Skulptura

-
เพลง
playng
Kënga

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
Statuja

-
สีน้ำ
sěe-nám
Ngjyra uji