Moti     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

Barmetër

-

เมฆ
mâyk
+

Re

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

Të ftohtit

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

Gjysmëhëna

-

ความมืด
kwam-mêut
+

Errësira

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

Thatësira

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

Toka

-

หมอก
màwk
+

Mjegulla

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

Acari

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

Rrugë e akullt

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

Vapa

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

Uragani

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

Ehull

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

Vetëtima

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

Meteori

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

Hëna

-

รุ้ง
róong′
+

Ylberi

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

Pikë shiu

-

หิมะ
hì′-má′
+

Bora

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

Flok dëbore

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

Dordoleci

-

ดาว
dao
+

Ylli

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

Stuhia

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

Ngitje stuhie

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

Dielli

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

Rreze dielli

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

Perëndim dielli

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

Termometri

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

Shtrëngatë

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

Muzgu

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

Moti

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

Lagështi

-

ลม
lom′
+

Era

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
Barmetër

-
เมฆ
mâyk
Re

-
ความเย็น
kwam-yen′
Të ftohtit

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
Gjysmëhëna

-
ความมืด
kwam-mêut
Errësira

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
Thatësira

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
Toka

-
หมอก
màwk
Mjegulla

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
Acari

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
Rrugë e akullt

-
ความร้อน
kwam-ráwn
Vapa

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
Uragani

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
Ehull

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
Vetëtima

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
Meteori

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
Hëna

-
รุ้ง
róong′
Ylberi

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
Pikë shiu

-
หิมะ
hì′-má′
Bora

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
Flok dëbore

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
Dordoleci

-
ดาว
dao
Ylli

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
Stuhia

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
Ngitje stuhie

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
Dielli

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
Rreze dielli

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
Perëndim dielli

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
Termometri

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
Shtrëngatë

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
Muzgu

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
Moti

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
Lagështi

-
ลม
lom′
Era