Muzika     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

Fizarmonika

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

Balalaika

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

Bendi

-

แบนโจ
bæn-joh
+

Banzho

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

Klarineta

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

Koncerti

-

กลอง
glawng
+

Daullja

-

กลอง
glawng
+

Baterija

-

ขลุ่ย
klùy′
+

Flauta

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

Pianoja e madhe

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

Kitara

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

Salla

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

Kibordi

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

Organi gojor

-

เพลง
playng
+

Muzika

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

Platoja e muzikës

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

Nota

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

Organoja

-

เปียโน
bhia-noh
+

Pianoja

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

Saksofoni

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

Këngëtari

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

Teli

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

Tromba

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

Trombisti

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

Violina

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

Çantë violine

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

Ksilofoni

-
หีบเพลง
hèep-playng
Fizarmonika

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
Balalaika

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
Bendi

-
แบนโจ
bæn-joh
Banzho

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
Klarineta

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
Koncerti

-
กลอง
glawng
Daullja

-
กลอง
glawng
Baterija

-
ขลุ่ย
klùy′
Flauta

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
Pianoja e madhe

-
กีต้าร์
gee-dhâ
Kitara

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
Salla

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
Kibordi

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
Organi gojor

-
เพลง
playng
Muzika

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
Platoja e muzikës

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
Nota

-
ออร์แกน
aw-gæn
Organoja

-
เปียโน
bhia-noh
Pianoja

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
Saksofoni

-
นักร้อง
nák′-ráwng
Këngëtari

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
Teli

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
Tromba

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
Trombisti

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
Violina

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
Çantë violine

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
Ksilofoni