Kafshët e mëdha     
สัตว์ใหญ่

-

จระเข้
jaw-rá′-kây
+

Aligatori

-

ละมั่ง
lá′-mâng′
+

Brirë dreri

-

ลิงบาบูน
ling′-ba-boon
+

Babuni

-

หมี
měe
+

Ariu

-

ควาย
kwai
+

Bualli

-

อูฐ
òot
+

Deveja

-

เสือชีต้า
sěua-chee-dhâ
+

Gatopardi

-

วัว
wua
+

Lopa

-

จระเข้
jaw-rá′-kây
+

Krokodili

-

ไดโนเสาร์
dai′-noh-sǎo′
+

Dinosauri

-

ลา
la
+

Gomari

-

มังกร
mang′-gawn
+

Dragoni

-

ช้าง
cháng
+

Elefanti

-

ยีราฟ
yee-ráp
+

Gjirafa

-

กอริลลา
gaw-rin′-la
+

Gorilla

-

ฮิปโป
híp′-bhoh
+

Kali i nilit

-

ม้า
má
+

Kali

-

จิงโจ้
jing′-jôh
+

Kanguri

-

เสือดาว
sěua-dao
+

Leopardi

-

สิงโต
sǐng′-dhoh
+

Luani

-

ลามา
la-ma
+

Llama

-

ลิงซ์
ling′
+

Rrëqebulli

-

สัตว์ประหลาด
sàt′-bhrà′-làt
+

Përbindëshi

-

กวางมูซ
gwang-môos
+

Dre brilopatë

-

นกกระจอกเทศ
nók′-grà′-jàwk-tâyt
+

Struci

-

หมีแพนด้า
měe-pæn-dâ
+

Panda

-

หมู
mǒo
+

Derri

-

หมีขั้วโลก
měe-kûa-lôk
+

Ariu polar

-

สิงโตภูเขา
sǐng′-dhoh-poo-kǎo′
+

Puma

-

แรด
ræ̂t
+

Rinoceronti

-

กวางตัวผู้
gwang-dhua-pôo
+

Dreri

-

เสือ
sěua
+

Tigri

-

สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
+

Lopë deti

-

ม้าป่า
má-bhà
+

Kali i egër

-

ม้าลาย
má-lai
+

Zebra

-
จระเข้
jaw-rá′-kây
Aligatori

-
ละมั่ง
lá′-mâng′
Brirë dreri

-
ลิงบาบูน
ling′-ba-boon
Babuni

-
หมี
měe
Ariu

-
ควาย
kwai
Bualli

-
อูฐ
òot
Deveja

-
เสือชีต้า
sěua-chee-dhâ
Gatopardi

-
วัว
wua
Lopa

-
จระเข้
jaw-rá′-kây
Krokodili

-
ไดโนเสาร์
dai′-noh-sǎo′
Dinosauri

-
ลา
la
Gomari

-
มังกร
mang′-gawn
Dragoni

-
ช้าง
cháng
Elefanti

-
ยีราฟ
yee-ráp
Gjirafa

-
กอริลลา
gaw-rin′-la
Gorilla

-
ฮิปโป
híp′-bhoh
Kali i nilit

-
ม้า
má
Kali

-
จิงโจ้
jing′-jôh
Kanguri

-
เสือดาว
sěua-dao
Leopardi

-
สิงโต
sǐng′-dhoh
Luani

-
ลามา
la-ma
Llama

-
ลิงซ์
ling′
Rrëqebulli

-
สัตว์ประหลาด
sàt′-bhrà′-làt
Përbindëshi

-
กวางมูซ
gwang-môos
Dre brilopatë

-
นกกระจอกเทศ
nók′-grà′-jàwk-tâyt
Struci

-
หมีแพนด้า
měe-pæn-dâ
Panda

-
หมู
mǒo
Derri

-
หมีขั้วโลก
měe-kûa-lôk
Ariu polar

-
สิงโตภูเขา
sǐng′-dhoh-poo-kǎo′
Puma

-
แรด
ræ̂t
Rinoceronti

-
กวางตัวผู้
gwang-dhua-pôo
Dreri

-
เสือ
sěua
Tigri

-
สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
Lopë deti

-
ม้าป่า
má-bhà
Kali i egër

-
ม้าลาย
má-lai
Zebra