Zyra     
สำนักงาน

-
ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
Stilolaps topi

-
ช่วงพัก
chûang-pák′
Pushim

-
กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
Valixhe e vogël

-
ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
Laps ngjyrash

-
การประชุม
gan-bhrà′-choom′
Konferenca

-
ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
Salla e konferencave

-
สำเนา
sǎm′-nao′
Kopja

-
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
Doracaku

-
แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
Dosja

-
ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
Skedari

-
ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
Stilografi

-
ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
Stilolapsi

-
ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
Shënjuesi

-
สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
Bllok shënimesh

-
กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
Fletore

-
สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
Zyre

-
เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
Karrigë zyreje

-
การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
Jashtë orarit

-
คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
Kapëse letre

-
ดินสอ
din′-sǎw
Lapsi

-
ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
Kapës fletash

-
ตู้เซฟ
dhôo-séf′
Sefi

-
ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
Mprehësi

-
เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
Copëtues letre

-
เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
Copëtues

-
เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
Kapëse spirale

-
ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
Gozhdë letre

-
แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
Letër gozhdues

-
เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
Makinë shkrimi

-
ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
Punëtori