Materialet     
Malzemeler

-

çimento

Çimentë

-

seramik

Qeramikë

-

bez

Cohë

-

bez

Leckë

-

pamuk

Pambuku

-

kristal

Kristal

-

kir

Baltë

-

tutkal

Ngjitës

-

deri

Lëkurë

-

metal

Metali

-

yağ

Nafta

-

toz

Pluhuri

-

tuz

Kripa

-

kum

Rëra

-

hurda

Skrapi

-

gümüş

Argjendi

-

saman

Kashta

-

odun

Druri

-

yün

Leshi

-
pirinç
Tunxh

-
çimento
Çimentë

-
seramik
Qeramikë

-
bez
Cohë

-
bez
Leckë

-
pamuk
Pambuku

-
kristal
Kristal

-
kir
Baltë

-
tutkal
Ngjitës

-
deri
Lëkurë

-
metal
Metali

-
yağ
Nafta

-
toz
Pluhuri

-
tuz
Kripa

-
kum
Rëra

-
hurda
Skrapi

-
gümüş
Argjendi

-
taş
Guri

-
saman
Kashta

-
odun
Druri

-
yün
Leshi