Materialet     
Malzemeler

-

pirinç +

Tunxh

-

çimento +

Çimentë

-

seramik +

Qeramikë

-

bez +

Cohë

-

bez +

Leckë

-

pamuk +

Pambuku

-

kristal +

Kristal

-

kir +

Baltë

-

tutkal +

Ngjitës

-

deri +

Lëkurë

-

metal +

Metali

-

yağ +

Nafta

-

toz +

Pluhuri

-

tuz +

Kripa

-

kum +

Rëra

-

hurda +

Skrapi

-

gümüş +

Argjendi

-

taş +

Guri

-

saman +

Kashta

-

odun +

Druri

-

yün +

Leshi

-
pirinç
Tunxh

-
çimento
Çimentë

-
seramik
Qeramikë

-
bez
Cohë

-
bez
Leckë

-
pamuk
Pambuku

-
kristal
Kristal

-
kir
Baltë

-
tutkal
Ngjitës

-
deri
Lëkurë

-
metal
Metali

-
yağ
Nafta

-
toz
Pluhuri

-
tuz
Kripa

-
kum
Rëra

-
hurda
Skrapi

-
gümüş
Argjendi

-
taş
Guri

-
saman
Kashta

-
odun
Druri

-
yün
Leshi