Komunikimi     
通讯

-

地址
dìzhǐ
+

Adresa

-

字母表
zìmǔ biǎo
+

Alfabeti

-

录音电话
lùyīn diànhuà
+

Makina përgjegjëse

-

天线
tiānxiàn
+

Antena

-

通话
tōnghuà
+

Thirrja

-

CD
CD
+

Cd

-

通讯
tōngxùn
+

Komunikimi

-

保密性
bǎomì xìng
+

Konfidencialiteti

-

连接
liánjiē
+

Lidhja

-

讨论
tǎolùn
+

Diskutimi

-

电子邮件
diànzǐ yóujiàn
+

Posta elektronike

-

聊天
liáotiān
+

Argëtimi

-

快件
kuàijiàn
+

Vegël ekspres

-

传真机
chuánzhēn jī
+

Makinë faksi

-

电影业
diànyǐng yè
+

Industria e filmit

-

字体
zìtǐ
+

Fonti

-

问候
wènhòu
+

Përshëndetje

-

问候
wènhòu
+

Përshëndetje

-

贺卡
hèkǎ
+

Kartolinë përshëndetëse

-

耳机
ěrjī
+

Kufje

-

图标
túbiāo
+

Ikona

-

信息
xìnxī
+

Informacioni

-

互联网
hùliánwǎng
+

Interneti

-

采访
cǎifǎng
+

Intervista

-

键盘
jiànpán
+

Tastiera

-

字母
zìmǔ
+

Shkronja

-


xìn
+

Letra

-

杂志
zázhì
+

Revista

-

媒介
méijiè
+

Mesatare

-

麦克风
màikèfēng
+

Mikrofoni

-

手机
shǒujī
+

Celulari

-

调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
+

Modemi

-

显示器
xiǎnshìqì
+

Monitori

-

鼠标垫
shǔbiāo diàn
+

Strehë miu

-

新闻
xīnwén
+

Lajmet

-

报纸
bàozhǐ
+

Gazeta

-

噪音
zàoyīn
+

Zhurma

-

笔记
bǐjì
+

Shënimi

-

卡片
kǎpiàn
+

Shënimi

-

公用电话
gōngyòng diànhuà
+

Telefon me monedhë

-

照片
zhàopiàn
+

Fotografi

-

相册
xiàngcè
+

Album fotografish

-

风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
+

Kartolinë fotografish

-

邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
+

Kuti postare

-

收音机
shōuyīnjī
+

Radio

-

接收器
jiēshōu qì
+

Marrës

-

遥控器
yáokòng qì
+

Telekomanda

-

卫星
wèixīng
+

Satelitë

-

屏幕
píngmù
+

Ekrani

-

牌子
páizi
+

Shenja

-

签名
qiānmíng
+

Nënshkrimi

-

智能手机
zhìnéng shǒujī
+

Smartfonë

-

扬声器
yángshēngqì
+

Altoparlanti

-

邮票
yóupiào
+

Vula

-

信纸
xìnzhǐ
+

Letër njoftuese

-

电话
diànhuà
+

Thirrje telefonike

-

电话交谈
diànhuàjiāotán
+

Bisedë telefonike

-

电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
+

Kamerë televizive

-

文本
wénběn
+

Teksti

-

电视
diànshì
+

TV

-

录像带
lùxiàngdài
+

Video-kasetë

-

对讲机
duìjiǎngjī
+

Uoki-toki

-

网页
wǎngyè
+

Ueb-faqe

-


+

Fjala

-
地址
dìzhǐ
Adresa

-
字母表
zìmǔ biǎo
Alfabeti

-
录音电话
lùyīn diànhuà
Makina përgjegjëse

-
天线
tiānxiàn
Antena

-
通话
tōnghuà
Thirrja

-
CD
CD
Cd

-
通讯
tōngxùn
Komunikimi

-
保密性
bǎomì xìng
Konfidencialiteti

-
连接
liánjiē
Lidhja

-
讨论
tǎolùn
Diskutimi

-
电子邮件
diànzǐ yóujiàn
Posta elektronike

-
聊天
liáotiān
Argëtimi

-
快件
kuàijiàn
Vegël ekspres

-
传真机
chuánzhēn jī
Makinë faksi

-
电影业
diànyǐng yè
Industria e filmit

-
字体
zìtǐ
Fonti

-
问候
wènhòu
Përshëndetje

-
问候
wènhòu
Përshëndetje

-
贺卡
hèkǎ
Kartolinë përshëndetëse

-
耳机
ěrjī
Kufje

-
图标
túbiāo
Ikona

-
信息
xìnxī
Informacioni

-
互联网
hùliánwǎng
Interneti

-
采访
cǎifǎng
Intervista

-
键盘
jiànpán
Tastiera

-
字母
zìmǔ
Shkronja

-

xìn
Letra

-
杂志
zázhì
Revista

-
媒介
méijiè
Mesatare

-
麦克风
màikèfēng
Mikrofoni

-
手机
shǒujī
Celulari

-
调制解调器
tiáozhìjiětiáoqì
Modemi

-
显示器
xiǎnshìqì
Monitori

-
鼠标垫
shǔbiāo diàn
Strehë miu

-
新闻
xīnwén
Lajmet

-
报纸
bàozhǐ
Gazeta

-
噪音
zàoyīn
Zhurma

-
笔记
bǐjì
Shënimi

-
卡片
kǎpiàn
Shënimi

-
公用电话
gōngyòng diànhuà
Telefon me monedhë

-
照片
zhàopiàn
Fotografi

-
相册
xiàngcè
Album fotografish

-
风景明信片
fēngjǐng míngxìnpiàn
Kartolinë fotografish

-
邮政信箱
yóuzhèng xìnxiāng
Kuti postare

-
收音机
shōuyīnjī
Radio

-
接收器
jiēshōu qì
Marrës

-
遥控器
yáokòng qì
Telekomanda

-
卫星
wèixīng
Satelitë

-
屏幕
píngmù
Ekrani

-
牌子
páizi
Shenja

-
签名
qiānmíng
Nënshkrimi

-
智能手机
zhìnéng shǒujī
Smartfonë

-
扬声器
yángshēngqì
Altoparlanti

-
邮票
yóupiào
Vula

-
信纸
xìnzhǐ
Letër njoftuese

-
电话
diànhuà
Thirrje telefonike

-
电话交谈
diànhuàjiāotán
Bisedë telefonike

-
电视摄像机
diànshì shèxiàngjī
Kamerë televizive

-
文本
wénběn
Teksti

-
电视
diànshì
TV

-
录像带
lùxiàngdài
Video-kasetë

-
对讲机
duìjiǎngjī
Uoki-toki

-
网页
wǎngyè
Ueb-faqe

-


Fjala