Vetura     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

Filtër ajri

-

故障
gùzhàng
+

Prishje

-

房车
fáng chē
+

Fushues

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

Bateri makine

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

Sedilje fëmijësh

-

损坏
sǔnhuài
+

Dëm

-

柴油
cháiyóu
+

Naftë

-

排气管
pái qì guǎn
+

Tub shkarkimi

-

爆胎
bào tāi
+

Gomë e shfryrë

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

Stacion benzine

-

大灯
dà dēng
+

Dritë e përparme

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

Mbulesë e makinës

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

Krik

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

Bidon derivatesh

-

废料场
fèiliào chǎng
+

Bërllok makinash

-

后部
hòu bù
+

E pasme

-

尾灯
wěidēng
+

Drita e pasme

-

后视镜
hòu shì jìng
+

Pasqyrë e pasme

-

行驶
xíngshǐ
+

Udhëtim

-

轮辋
lúnwǎng
+

Qark

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

Kandele

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

Takeometër

-

罚款单
fákuǎn dān
+

Tiketë gjobe

-

轮胎
lúntāi
+

Goma

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

Shërbim rimorkimi

-

老爷车
lǎoyé chē
+

Veturë moderne

-

车轮
chēlún
+

Rrota

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
Filtër ajri

-
故障
gùzhàng
Prishje

-
房车
fáng chē
Fushues

-
汽车电池
qìchē diànchí
Bateri makine

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
Sedilje fëmijësh

-
损坏
sǔnhuài
Dëm

-
柴油
cháiyóu
Naftë

-
排气管
pái qì guǎn
Tub shkarkimi

-
爆胎
bào tāi
Gomë e shfryrë

-
加油站
jiāyóu zhàn
Stacion benzine

-
大灯
dà dēng
Dritë e përparme

-
引擎盖
yǐnqíng gài
Mbulesë e makinës

-
千斤顶
qiānjīndǐng
Krik

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
Bidon derivatesh

-
废料场
fèiliào chǎng
Bërllok makinash

-
后部
hòu bù
E pasme

-
尾灯
wěidēng
Drita e pasme

-
后视镜
hòu shì jìng
Pasqyrë e pasme

-
行驶
xíngshǐ
Udhëtim

-
轮辋
lúnwǎng
Qark

-
火花塞
huǒhuāsāi
Kandele

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
Takeometër

-
罚款单
fákuǎn dān
Tiketë gjobe

-
轮胎
lúntāi
Goma

-
拖车服务
tuō chē fú wù
Shërbim rimorkimi

-
老爷车
lǎoyé chē
Veturë moderne

-
车轮
chēlún
Rrota