Апстрактни појмови     
Abstract terms

-

administration

управа

-

advertising

реклама

-

arrow

стрелица

-

ban

забрана

-

career

каријера

-

center

средина

-

choice

избор

-

collaboration

сарадња

-

color

боја

-

contact

контакт

-

danger

опасност

-

declaration of love

љубавна изјава

-

decline

пропадање

-

definition

дефиниција

-

difference

разлика

-

difficulty

потешкоћа

-

direction

правац

-

discovery

откриће

-

disorder

неред

-

distance

даљина

-

distance

удаљеност

-

diversity

разноврсност

-

effort

труд

-

exploration

истраживање

-

fall

пад

-

force

снага

-

fragrance

мирис

-

freedom

слобода

-

ghost

дух

-

half

половина

-

height

висина

-

help

помоћ

-

hiding place

скровиште

-

homeland

домовина

-

hygiene

чистоћа

-

idea

идеја

-

illusion

илузија

-

imagination

машта

-

intelligence

интелигенција

-

invitation

позивница

-

justice

правда

-

light

светлост

-

look

поглед

-

loss

губитак

-

magnification

повећање

-

mistake

грешка

-

murder

убиство

-

nation

нација

-

novelty

новост

-

option

могућност

-

patience

стрпљење

-

planning

планирање

-

problem

проблем

-

protection

заштита

-

reflection

рефлексија

-

republic

република

-

risk

ризик

-

safety

безбедност

-

secret

тајна

-

sex

пол

-

shadow

сенка

-

size

величина

-

solidarity

солидарност

-

success

успех

-

support

подршка

-

tradition

традиција

-

weight

тежина

-
administration
управа

-
advertising
реклама

-
arrow
стрелица

-
ban
забрана

-
career
каријера

-
center
средина

-
choice
избор

-
collaboration
сарадња

-
color
боја

-
contact
контакт

-
danger
опасност

-
declaration of love
љубавна изјава

-
decline
пропадање

-
definition
дефиниција

-
difference
разлика

-
difficulty
потешкоћа

-
direction
правац

-
discovery
откриће

-
disorder
неред

-
distance
даљина

-
distance
удаљеност

-
diversity
разноврсност

-
effort
труд

-
exploration
истраживање

-
fall
пад

-
force
снага

-
fragrance
мирис

-
freedom
слобода

-
ghost
дух

-
half
половина

-
height
висина

-
help
помоћ

-
hiding place
скровиште

-
homeland
домовина

-
hygiene
чистоћа

-
idea
идеја

-
illusion
илузија

-
imagination
машта

-
intelligence
интелигенција

-
invitation
позивница

-
justice
правда

-
light
светлост

-
look
поглед

-
loss
губитак

-
magnification
повећање

-
mistake
грешка

-
murder
убиство

-
nation
нација

-
novelty
новост

-
option
могућност

-
patience
стрпљење

-
planning
планирање

-
problem
проблем

-
protection
заштита

-
reflection
рефлексија

-
republic
република

-
risk
ризик

-
safety
безбедност

-
secret
тајна

-
sex
пол

-
shadow
сенка

-
size
величина

-
solidarity
солидарност

-
success
успех

-
support
подршка

-
tradition
традиција

-
weight
тежина