Саобраћај     
交通

-

事故
shìgù

саобраћајна несрећа

-

巴士
bāshì

аутобус

-

缆车
lǎnchē

жичара

-

汽车
qìchē

аутомобил

-

马车
mǎchē

кочије

-

塞满
sāi mǎn

претрпаност

-

游轮
yóulún

путнички брод

-

死胡同
sǐhútòng

слепа улица

-

出发
chūfā

полетање

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē

кочница у случају нужде

-

自动扶梯
zìdòng fútī

покретне степенице

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ

вишак пртљага

-

渡轮
dùlún

трајект

-

消防车
xiāofángchē

ватрогасна кола

-

汽油
qìyóu

бензин

-

手刹车
shǒu shāchē

ручна кочница

-

直升机
zhíshēngjī

хеликоптер

-

船屋
chuánwū

кућица на сплаву

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

лево скретање

-

铁路道口
tiělù dàokǒu

прелаз пруге

-

火车头
huǒchētóu

локомотива

-

地图
dìtú

географска карта

-

摩托艇
mótuō tǐng

моторни чамац

-

摩托车
mótuō chē

мотоцикл

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī

мотоциклистичка кацига

-

关口
guānkǒu

планински превој

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū

забрањено претицање

-

单行道
dānxíng dào

једносмерна улица

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì

паркинг аутомат

-

乘客
chéngkè

путник

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

путнички авион

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī

авион пропелерац

-

铁路桥
tiělù qiáo

железнички мост

-

坡道
pō dào

прилазни пут

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ

право првенства

-

环行交通
huánxíng jiāotōng

кружни ток саобраћаја

-

座位排
zuòwèi pái

ред седишта

-

雪地车
xuě dì chē

моторне санке

-

速度
sùdù

брзина

-

限速
xiàn sù

ограничење брзине

-

车站
chēzhàn

железничка станица

-

轮船
lúnchuán

пароброд

-

车站
chēzhàn

станица

-

路牌
lùpái

улични знак

-

童车
tóngchē

колица

-

地铁站
dìtiě zhàn

станица подземне железнице

-

车票
chēpiào

путна карта

-

轨道
guǐdào

колосек

-

道岔
dàochà

скретница

-

交通
jiāotōng

саобраћај

-

交通阻塞
jiāotōng zǔsè

застој у саобраћају

-

交通标志
jiāotōng biāozhì

саобраћајни знак

-

火车旅行
huǒchē lǚxíng

путовање возом

-

运输
yùnshū

превоз

-

卡车
kǎchē

камион

-

双向行车
shuāngxiàng xíngchē

саобраћај из супротног смера

-

飞艇
fēitǐng

цепелин

-
事故
shìgù
саобраћајна несрећа

-
道口杆
dàokǒu gān
рампа

-
自行车
zìxíngchē
бицикл

-
小船
xiǎochuán
чамац

-
巴士
bāshì
аутобус

-
缆车
lǎnchē
жичара

-
汽车
qìchē
аутомобил

-
旅居车
lǚjū chē
караван

-
马车
mǎchē
кочије

-
塞满
sāi mǎn
претрпаност

-
公路
gōnglù
цеста

-
游轮
yóulún
путнички брод

-
曲线
qūxiàn
окука

-
死胡同
sǐhútòng
слепа улица

-
出发
chūfā
полетање

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
кочница у случају нужде

-
入口
rùkǒu
улаз

-
自动扶梯
zìdòng fútī
покретне степенице

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
вишак пртљага

-
出口
chūkǒu
излаз

-
渡轮
dùlún
трајект

-
消防车
xiāofángchē
ватрогасна кола

-
飞行
fēixíng
лет

-
货运车
huò yùn chē
вагон

-
汽油
qìyóu
бензин

-
手刹车
shǒu shāchē
ручна кочница

-
直升机
zhíshēngjī
хеликоптер

-
高速公路
gāosù gōnglù
ауто-пут

-
船屋
chuánwū
кућица на сплаву

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
женски бицикл

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
лево скретање

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
прелаз пруге

-
火车头
huǒchētóu
локомотива

-
地图
dìtú
географска карта

-
地铁
dìtiě
метро

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
мопед

-
摩托艇
mótuō tǐng
моторни чамац

-
摩托车
mótuō chē
мотоцикл

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
мотоциклистичка кацига

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
мотоциклисткиња

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
брдски бицикл

-
关口
guānkǒu
планински превој

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
забрањено претицање

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
непушач

-
单行道
dānxíng dào
једносмерна улица

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
паркинг аутомат

-
乘客
chéngkè
путник

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
путнички авион

-
行人
xíngrén
пешак

-
飞机
fēijī
авион

-
坑洞
kēng dòng
рупа

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
авион пропелерац

-
铁路
tiělù
шине

-
铁路桥
tiělù qiáo
железнички мост

-
坡道
pō dào
прилазни пут

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
право првенства

-
道路
dàolù
улица

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
кружни ток саобраћаја

-
座位排
zuòwèi pái
ред седишта

-
滑板车
huábǎn chē
тротинет

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
скутер

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
путоказ

-
雪橇
xuěqiāo
санке

-
雪地车
xuě dì chē
моторне санке

-
速度
sùdù
брзина

-
限速
xiàn sù
ограничење брзине

-
车站
chēzhàn
железничка станица

-
轮船
lúnchuán
пароброд

-
车站
chēzhàn
станица

-
路牌
lùpái
улични знак

-
童车
tóngchē
колица

-
地铁站
dìtiě zhàn
станица подземне железнице

-
出租车
chūzū chē
такси

-
车票
chēpiào
путна карта

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
ред вожње

-
轨道
guǐdào
колосек

-
道岔
dàochà
скретница

-
拖拉机
tuōlājī
трактор

-
交通
jiāotōng
саобраћај

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
застој у саобраћају

-
红绿灯
hónglǜdēng
семафор

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
саобраћајни знак

-
火车
huǒchē
воз

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
путовање возом

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
трамвај

-
运输
yùnshū
превоз

-
三轮车
sānlúnchē
трицикл

-
卡车
kǎchē
камион

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
саобраћај из супротног смера

-
地下通道
dìxià tōngdào
подвожњак

-
方向盘
fāngxiàngpán
кормило

-
飞艇
fēitǐng
цепелин