Abstrakt     
Abstract terms

-
administration
administrering

-
advertising
reklam

-
arrow
pil

-
ban
förbud

-
career
karriär

-
center
centrum

-
choice
val

-
collaboration
samarbete

-
color
färg

-
contact
kontakt

-
danger
fara

-
declaration of love
kärleksförklaring

-
decline
nedgång

-
definition
definition

-
difference
skillnad

-
difficulty
svårighet

-
direction
riktning

-
discovery
upptäckt

-
disorder
oordning

-
distance
fjärran

-
distance
avstånd

-
diversity
mångfald

-
effort
ansträngning

-
exploration
utforskning

-
fall
fall

-
force
kraft

-
fragrance
doft

-
freedom
frihet

-
ghost
spöke

-
half
halva

-
height
höjd

-
help
hjälp

-
hiding place
gömställe

-
homeland
hemland

-
hygiene
hygien

-
idea
idé

-
illusion
illusion

-
imagination
fantasi

-
intelligence
intelligens

-
invitation
inbjudan

-
justice
rättsväsende

-
light
ljus

-
look
blick

-
loss
förlust

-
magnification
förstoring

-
mistake
fel

-
murder
mord

-
nation
nation

-
novelty
nyhet

-
option
alternativ

-
patience
tålamod

-
planning
planering

-
problem
problem

-
protection
skydd

-
reflection
spegling

-
republic
republik

-
risk
risk

-
safety
säkerhet

-
secret
hemlighet

-
sex
kön

-
shadow
skugga

-
size
storlek

-
solidarity
solidaritet

-
success
framgång

-
support
stöd

-
tradition
tradition

-
weight
tyngd