Abstrakt     
Abstract terms

-

administration +

administrering

-

advertising +

reklam

-

arrow +

pil

-

ban +

förbud

-

career +

karriär

-

center +

centrum

-

choice +

val

-

collaboration +

samarbete

-

color +

färg

-

contact +

kontakt

-

danger +

fara

-

declaration of love +

kärleksförklaring

-

decline +

nedgång

-

definition +

definition

-

difference +

skillnad

-

difficulty +

svårighet

-

direction +

riktning

-

discovery +

upptäckt

-

disorder +

oordning

-

distance +

fjärran

-

distance +

avstånd

-

diversity +

mångfald

-

effort +

ansträngning

-

exploration +

utforskning

-

fall +

fall

-

force +

kraft

-

fragrance +

doft

-

freedom +

frihet

-

ghost +

spöke

-

half +

halva

-

height +

höjd

-

help +

hjälp

-

hiding place +

gömställe

-

homeland +

hemland

-

hygiene +

hygien

-

idea +

idé

-

illusion +

illusion

-

imagination +

fantasi

-

intelligence +

intelligens

-

invitation +

inbjudan

-

justice +

rättsväsende

-

light +

ljus

-

look +

blick

-

loss +

förlust

-

magnification +

förstoring

-

mistake +

fel

-

murder +

mord

-

nation +

nation

-

novelty +

nyhet

-

option +

alternativ

-

patience +

tålamod

-

planning +

planering

-

problem +

problem

-

protection +

skydd

-

reflection +

spegling

-

republic +

republik

-

risk +

risk

-

safety +

säkerhet

-

secret +

hemlighet

-

sex +

kön

-

shadow +

skugga

-

size +

storlek

-

solidarity +

solidaritet

-

success +

framgång

-

support +

stöd

-

tradition +

tradition

-

weight +

tyngd

-
administration
administrering

-
advertising
reklam

-
arrow
pil

-
ban
förbud

-
career
karriär

-
center
centrum

-
choice
val

-
collaboration
samarbete

-
color
färg

-
contact
kontakt

-
danger
fara

-
declaration of love
kärleksförklaring

-
decline
nedgång

-
definition
definition

-
difference
skillnad

-
difficulty
svårighet

-
direction
riktning

-
discovery
upptäckt

-
disorder
oordning

-
distance
fjärran

-
distance
avstånd

-
diversity
mångfald

-
effort
ansträngning

-
exploration
utforskning

-
fall
fall

-
force
kraft

-
fragrance
doft

-
freedom
frihet

-
ghost
spöke

-
half
halva

-
height
höjd

-
help
hjälp

-
hiding place
gömställe

-
homeland
hemland

-
hygiene
hygien

-
idea
idé

-
illusion
illusion

-
imagination
fantasi

-
intelligence
intelligens

-
invitation
inbjudan

-
justice
rättsväsende

-
light
ljus

-
look
blick

-
loss
förlust

-
magnification
förstoring

-
mistake
fel

-
murder
mord

-
nation
nation

-
novelty
nyhet

-
option
alternativ

-
patience
tålamod

-
planning
planering

-
problem
problem

-
protection
skydd

-
reflection
spegling

-
republic
republik

-
risk
risk

-
safety
säkerhet

-
secret
hemlighet

-
sex
kön

-
shadow
skugga

-
size
storlek

-
solidarity
solidaritet

-
success
framgång

-
support
stöd

-
tradition
tradition

-
weight
tyngd