Abstrakt     
ศัพท์นามธรรม

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
administrering

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
reklam

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
pil

-
ห้าม
hâm
förbud

-
อาชีพ
a-chêep
karriär

-
ศูนย์
sǒon
centrum

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
val

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
samarbete

-
สี
sěe
färg

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
kontakt

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
fara

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
kärleksförklaring

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
nedgång

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
definition

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
skillnad

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
svårighet

-
ทิศทาง
tít′-tang
riktning

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
upptäckt

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
oordning

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
fjärran

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
avstånd

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
mångfald

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
ansträngning

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
utforskning

-
การล้ม
gan-lóm′
fall

-
กำลัง
gam′-lang′
kraft

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
doft

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
frihet

-
ผี
pěe
spöke

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
halva

-
ความสูง
kwam-sǒong
höjd

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
hjälp

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
gömställe

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
hemland

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
hygien

-
ความคิด
kwam-kít′
idé

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
illusion

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
fantasi

-
ปัญญา
bhan′-ya
intelligens

-
การเชิญ
gan-cher̶n
inbjudan

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
rättsväsende

-
แสง
sæ̌ng
ljus

-
การมอง
gan-mawng
blick

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
förlust

-
การขยาย
ga-rók′-yai
förstoring

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
fel

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
mord

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
nation

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
nyhet

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
alternativ

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
tålamod

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
planering

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
problem

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
skydd

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
spegling

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
republik

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
risk

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
säkerhet

-
ความลับ
kwam-láp′
hemlighet

-
เพศ
pâyt
kön

-
เงา
ngao′
skugga

-
ขนาด
kà′-nàt
storlek

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
solidaritet

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
framgång

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
stöd

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
tradition

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
tyngd