Stora djur     
Động vật lớn

-

cá sấu +

alligator

-

hươu, nai +

horn

-

khỉ đầu chó +

babian

-

gấu +

björn

-

trâu +

buffel

-

lạc đà +

kamel

-

con báo gêpa +

gepard

-

bò cái +

ko

-

cá sấu +

krokodil

-

khủng long +

dinosaurie

-

con lừa +

åsna

-

con rồng +

drake

-

con voi +

elefant

-

con hươu cao cổ +

giraff

-

khỉ độc gôrila +

gorilla

-

hà mã +

flodhäst

-

con ngựa +

häst

-

chuột túi +

känguru

-

con báo hoa mai +

leopard

-

sư tử +

lejon

-

lạc đà không bướu +

lama

-

mèo rừng +

lodjur

-

con quái vật +

monster

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

älg

-

đà điểu +

struts

-

gấu trúc +

panda

-

con lợn +

gris

-

gấu Bắc cực +

isbjörn

-

con báo sư tử +

puma

-

con tê giác +

noshörning

-

con hươu đực +

kronhjort

-

con hổ +

tiger

-

con hải mã +

valross

-

ngựa hoang +

vildhäst

-

ngựa vằn +

zebra

-
cá sấu
alligator

-
hươu, nai
horn

-
khỉ đầu chó
babian

-
gấu
björn

-
trâu
buffel

-
lạc đà
kamel

-
con báo gêpa
gepard

-
bò cái
ko

-
cá sấu
krokodil

-
khủng long
dinosaurie

-
con lừa
åsna

-
con rồng
drake

-
con voi
elefant

-
con hươu cao cổ
giraff

-
khỉ độc gôrila
gorilla

-
hà mã
flodhäst

-
con ngựa
häst

-
chuột túi
känguru

-
con báo hoa mai
leopard

-
sư tử
lejon

-
lạc đà không bướu
lama

-
mèo rừng
lodjur

-
con quái vật
monster

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
älg

-
đà điểu
struts

-
gấu trúc
panda

-
con lợn
gris

-
gấu Bắc cực
isbjörn

-
con báo sư tử
puma

-
con tê giác
noshörning

-
con hươu đực
kronhjort

-
con hổ
tiger

-
con hải mã
valross

-
ngựa hoang
vildhäst

-
ngựa vằn
zebra