தொழில்நுட்பம்     
Tegnologie

-

lugpomp

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

lugfoto

வான்வழி நிழற்படம்

-

wiellaer

தாங்கிப் பந்து

-

battery

மின்கலன்

-

fietsketting

சைக்கிள் சங்கிலி

-

kabel

கேபிள்

-

kabelhaspel

வடச்சுருள்

-

kamera

கேமரா

-

kasset

ஒலிப் பேழை

-

laaier

மின்னூட்டி

-

kajuit

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

tandrat

பற்சக்கரம்

-

kombinasieslot

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

komper / rekenaar

கணினி

-

hyskraan

க்ரேன் இயந்திரம்

-

tafelrekenaar

மேசைக் கணினி

-

boorplatform

தோண்டும் ரிக்

-

skyfaandrywer

இயக்கி

-

DVD

டிவிடி

-

elektriese motor

மின்னோடி

-

energie

மின்சக்தி

-

graafmasjien

தோண்டு பொறி

-

faksmasjien

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

filmkamera

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

slapskyf

நெகிழ் வட்டு

-

veiligheidsbril

மூக்குக் கண்ணாடி

-

hardeskyf

நிலைவட்டு

-

stuurstok

இயக்குப்பிடி

-

sleutel

சாவி

-

landing

இறங்குதல்

-

skootrekenaar

மடிக்கணினி

-

grassnyer

புல்தரைச் செதுக்கி

-

lens

காமரா கண்ணாடி

-

masjien

எந்திரம்

-

skipskroef

கடல் உந்தி

-

myn

சுரங்கம்

-

meervoudige muurprop

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

drukker

அச்சுப்பொறி

-

program

கணினி நிரல்

-

skroef

உந்தி

-

pomp

விசைக்குழாய்

-

platespeler

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

afstandbeheerder

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

robot

இயந்திர மனிதன்

-

satellietantenne

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

naaimasjien

தையல் இயந்திரம்

-

skyfiefilm

ஸ்லைடு படம்

-

sontegnologie

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

pendeltuig

விண்கலம்

-

stoomroller

வெப்ப உருளி

-

veringstelsel

இடைநிறுத்தல்

-

skakelaar

ஸ்விட்ச்

-

maatband

அளவு நாடா

-

tegnologie

தொழில்நுட்பம்

-

telefoon

தொலை பேசி

-

telefotolens

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

teleskoop

தொலைநோக்கி

-

USB Flash drywer

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

klep

அடைப்பிதழ்

-

videokamera

வீடியோ கேமரா

-

potensiaalverskil

மின்னழுத்தம்

-

waterwiel

நீர்ச் சக்கரம்

-

windturbine

காற்றாலை விசையாழி

-

windmeule

காற்றாலை

-
lugpomp
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
lugfoto
வான்வழி நிழற்படம்

-
wiellaer
தாங்கிப் பந்து

-
battery
மின்கலன்

-
fietsketting
சைக்கிள் சங்கிலி

-
kabel
கேபிள்

-
kabelhaspel
வடச்சுருள்

-
kamera
கேமரா

-
kasset
ஒலிப் பேழை

-
laaier
மின்னூட்டி

-
kajuit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
tandrat
பற்சக்கரம்

-
kombinasieslot
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
komper / rekenaar
கணினி

-
hyskraan
க்ரேன் இயந்திரம்

-
tafelrekenaar
மேசைக் கணினி

-
boorplatform
தோண்டும் ரிக்

-
skyfaandrywer
இயக்கி

-
DVD
டிவிடி

-
elektriese motor
மின்னோடி

-
energie
மின்சக்தி

-
graafmasjien
தோண்டு பொறி

-
faksmasjien
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
filmkamera
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
slapskyf
நெகிழ் வட்டு

-
veiligheidsbril
மூக்குக் கண்ணாடி

-
hardeskyf
நிலைவட்டு

-
stuurstok
இயக்குப்பிடி

-
sleutel
சாவி

-
landing
இறங்குதல்

-
skootrekenaar
மடிக்கணினி

-
grassnyer
புல்தரைச் செதுக்கி

-
lens
காமரா கண்ணாடி

-
masjien
எந்திரம்

-
skipskroef
கடல் உந்தி

-
myn
சுரங்கம்

-
meervoudige muurprop
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
drukker
அச்சுப்பொறி

-
program
கணினி நிரல்

-
skroef
உந்தி

-
pomp
விசைக்குழாய்

-
platespeler
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
afstandbeheerder
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
robot
இயந்திர மனிதன்

-
satellietantenne
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
naaimasjien
தையல் இயந்திரம்

-
skyfiefilm
ஸ்லைடு படம்

-
sontegnologie
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
pendeltuig
விண்கலம்

-
stoomroller
வெப்ப உருளி

-
veringstelsel
இடைநிறுத்தல்

-
skakelaar
ஸ்விட்ச்

-
maatband
அளவு நாடா

-
tegnologie
தொழில்நுட்பம்

-
telefoon
தொலை பேசி

-
telefotolens
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
teleskoop
தொலைநோக்கி

-
USB Flash drywer
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
klep
அடைப்பிதழ்

-
videokamera
வீடியோ கேமரா

-
potensiaalverskil
மின்னழுத்தம்

-
waterwiel
நீர்ச் சக்கரம்

-
windturbine
காற்றாலை விசையாழி

-
windmeule
காற்றாலை