உடல்     
Liggaam

-

arm +

கை

-

rug +

பின்புறம்

-

kaal kop +

வழுக்கைச் தலை

-

baard +

தாடி

-

bloed +

இரத்தம்

-

gebeendere +

எலும்பு

-

agterkant +

பிட்டம்

-

vlegsel +

பின்னல்

-

brein +

மூளை

-

bors +

மார்பு

-

oor +

காது

-

oog +

கண்

-

gesig +

முகம்

-

vinger +

விரல்

-

vingerafdruk +

கைரேகை

-

vuis +

முஷ்டி

-

voet +

பாதம்

-

hare +

மயிர்

-

kapsel +

முடி வெட்டுதல்

-

hand +

கை

-

kop +

தலை

-

hart +

இதயம்

-

wysvinger +

ஆள்காட்டி விரல்

-

nier +

சிறுநீரகம்

-

knie +

முழங்கால்

-

been +

கால்

-

lip +

உதடு

-

mond +

வாய்

-

haarlok +

மயிர்சுருள்

-

skelet +

எலும்புக் கூடு

-

vel +

தோல்

-

skedel +

மண்டை ஓடு

-

tatoo +

பச்சை குத்தல்

-

keel +

தொண்டை

-

duim +

கட்டை விரல்

-

toon +

கால்விரல்

-

tong +

நாக்கு

-

tand +

பல்

-

pruik +

பொய்முடி

-
arm
கை

-
rug
பின்புறம்

-
kaal kop
வழுக்கைச் தலை

-
baard
தாடி

-
bloed
இரத்தம்

-
gebeendere
எலும்பு

-
agterkant
பிட்டம்

-
vlegsel
பின்னல்

-
brein
மூளை

-
bors
மார்பு

-
oor
காது

-
oog
கண்

-
gesig
முகம்

-
vinger
விரல்

-
vingerafdruk
கைரேகை

-
vuis
முஷ்டி

-
voet
பாதம்

-
hare
மயிர்

-
kapsel
முடி வெட்டுதல்

-
hand
கை

-
kop
தலை

-
hart
இதயம்

-
wysvinger
ஆள்காட்டி விரல்

-
nier
சிறுநீரகம்

-
knie
முழங்கால்

-
been
கால்

-
lip
உதடு

-
mond
வாய்

-
haarlok
மயிர்சுருள்

-
skelet
எலும்புக் கூடு

-
vel
தோல்

-
skedel
மண்டை ஓடு

-
tatoo
பச்சை குத்தல்

-
keel
தொண்டை

-
duim
கட்டை விரல்

-
toon
கால்விரல்

-
tong
நாக்கு

-
tand
பல்

-
pruik
பொய்முடி