இயற்கை     
Natuur

-

boog +

வளைவு

-

stal +

தானியக் களஞ்சியம்

-

baai +

விரிகுடா

-

strand +

கடற்கரை

-

borrel +

நீர்க்குமிழி

-

grot +

குகை

-

plaas +

பண்ணை

-

vuur +

தீ

-

voetspoor +

கால் தடம்

-

wêreld +

உலகம்

-

oes +

அறுவடை

-

hooibale +

வைக்கோல் கட்டு

-

meer +

ஏரி

-

blaar +

இலை

-

berg +

மலை

-

oseaan +

சமுத்திரம்

-

uitsig +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

rots +

பாறை

-

fontein +

வசந்தகாலம்

-

moeras +

சதுப்பு நிலம்

-

boom +

மரம்

-

boomstam +

அடிமரம்

-

vallei +

பள்ளத்தாக்கு

-

uitsig +

காட்சி

-

waterstroom +

நீர் ஊற்று

-

waterval +

நீர்வீழ்ச்சி

-

golf +

அலை

-
boog
வளைவு

-
stal
தானியக் களஞ்சியம்

-
baai
விரிகுடா

-
strand
கடற்கரை

-
borrel
நீர்க்குமிழி

-
grot
குகை

-
plaas
பண்ணை

-
vuur
தீ

-
voetspoor
கால் தடம்

-
wêreld
உலகம்

-
oes
அறுவடை

-
hooibale
வைக்கோல் கட்டு

-
meer
ஏரி

-
blaar
இலை

-
berg
மலை

-
oseaan
சமுத்திரம்

-
uitsig
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
rots
பாறை

-
fontein
வசந்தகாலம்

-
moeras
சதுப்பு நிலம்

-
boom
மரம்

-
boomstam
அடிமரம்

-
vallei
பள்ளத்தாக்கு

-
uitsig
காட்சி

-
waterstroom
நீர் ஊற்று

-
waterval
நீர்வீழ்ச்சி

-
golf
அலை