மூலப்பொருட்கள்     
Materiale

-

geelkoper +

பித்தளை

-

sement +

சிமென்ட்

-

keramiek +

பீங்கான்

-

doek +

கைத்துணி

-

materiaal +

துணி

-

katoen +

பருத்தி

-

kristal +

படிகம்

-

vuillis +

அழுக்கு

-

gom / lym +

பசை

-

leer +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metaal +

உலோகம்

-

olie +

எண்ணெய்

-

poeier +

பொடி

-

sout +

உப்பு

-

sand +

மணல்

-

oorskietstukkies +

வீணான பொருள்கள்

-

silwer +

வெள்ளி

-

klip +

கல்

-

strooi +

வைக்கோல்

-

hout +

மரம்

-

wol +

கம்பளி

-
geelkoper
பித்தளை

-
sement
சிமென்ட்

-
keramiek
பீங்கான்

-
doek
கைத்துணி

-
materiaal
துணி

-
katoen
பருத்தி

-
kristal
படிகம்

-
vuillis
அழுக்கு

-
gom / lym
பசை

-
leer
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metaal
உலோகம்

-
olie
எண்ணெய்

-
poeier
பொடி

-
sout
உப்பு

-
sand
மணல்

-
oorskietstukkies
வீணான பொருள்கள்

-
silwer
வெள்ளி

-
klip
கல்

-
strooi
வைக்கோல்

-
hout
மரம்

-
wol
கம்பளி