வாங்குதல்     
Inkopies

-

bakkery +

அடுமனை

-

strepieskode +

பட்டை குறி

-

boekwinkel +

புத்தகக் கடை

-

kafee +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

algemene handelaar +

மருந்துக்கடை

-

droogskoonmaker +

உலர் சலவை

-

blommewinkel +

பூக் கடை

-

geskenk +

பரிசுப்பொருள்

-

mark +

அங்காடி

-

marksaal +

சந்தை மண்டபம்

-

koerantstaander +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

apteek +

மருந்தகம்

-

poskantoor +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

pottebakkery +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

uitverkoping +

விற்பனை

-

winkel +

கடை

-

inkopies +

பொருள் வாங்குதல்

-

inkopiesak +

ஷாப்பிங் பை

-

inkopie mandjie +

ஷாப்பிங் கூடை

-

inkopiewaentjie +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

inkopie-toer +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
bakkery
அடுமனை

-
strepieskode
பட்டை குறி

-
boekwinkel
புத்தகக் கடை

-
kafee
சிற்றுண்டி விடுதி

-
algemene handelaar
மருந்துக்கடை

-
droogskoonmaker
உலர் சலவை

-
blommewinkel
பூக் கடை

-
geskenk
பரிசுப்பொருள்

-
mark
அங்காடி

-
marksaal
சந்தை மண்டபம்

-
koerantstaander
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
apteek
மருந்தகம்

-
poskantoor
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
pottebakkery
மண்பாண்ட அங்காடி

-
uitverkoping
விற்பனை

-
winkel
கடை

-
inkopies
பொருள் வாங்குதல்

-
inkopiesak
ஷாப்பிங் பை

-
inkopie mandjie
ஷாப்பிங் கூடை

-
inkopiewaentjie
ஷாப்பிங் வண்டி

-
inkopie-toer
ஷாப்பிங் சுற்றுலா