பெரிய விலங்குகள்     
Groot diere

-

krokodil

முதலை

-

horings

கிளைமான்கள்

-

bobbejaan

பெருங்குரங்கு

-

beer

கரடி

-

buffel

எருமை

-

kameel

ஒட்டகம்

-

jagluiperd

சிறுத்தைப்புலி

-

koei

மாடு

-

krokodil

முதலை

-

dinosourus

டைனோசர்

-

donkie

கழுதை

-

draak

டிராகன்

-

olifant

யானை

-

kameelperd

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla

மனிதக்குரங்கு

-

seekoei

நீர்யானை

-

perd

குதிரை

-

kangaroo

கங்காரு

-

luiperd

சிறுத்தை

-

leeu

சிங்கம்

-

lama

லாமா

-

lynx

லின்க்ஸ்

-

monster

அசாதாரன மிருகம்

-

Amerikaanse eland

கடமான்

-

volstruis

தீக்கோழி

-

panda

பாண்டா

-

vark

பன்றி

-

ysbeer

துருவக் கரடி

-

bergleeu

பூமா

-

renoster

காண்டாமிருகம்

-

takbok

ஆண் கலைமான்

-

tier

புலி

-

walrus

கடற்பசு

-

wildeperd

காட்டு குதிரை

-

zebra

வரிக்குதிரை

-
krokodil
முதலை

-
horings
கிளைமான்கள்

-
bobbejaan
பெருங்குரங்கு

-
beer
கரடி

-
buffel
எருமை

-
kameel
ஒட்டகம்

-
jagluiperd
சிறுத்தைப்புலி

-
koei
மாடு

-
krokodil
முதலை

-
dinosourus
டைனோசர்

-
donkie
கழுதை

-
draak
டிராகன்

-
olifant
யானை

-
kameelperd
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
seekoei
நீர்யானை

-
perd
குதிரை

-
kangaroo
கங்காரு

-
luiperd
சிறுத்தை

-
leeu
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
lynx
லின்க்ஸ்

-
monster
அசாதாரன மிருகம்

-
Amerikaanse eland
கடமான்

-
volstruis
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
vark
பன்றி

-
ysbeer
துருவக் கரடி

-
bergleeu
பூமா

-
renoster
காண்டாமிருகம்

-
takbok
ஆண் கலைமான்

-
tier
புலி

-
walrus
கடற்பசு

-
wildeperd
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை