பெரிய விலங்குகள்     
Groot diere

-

krokodil +

முதலை

-

horings +

கிளைமான்கள்

-

bobbejaan +

பெருங்குரங்கு

-

beer +

கரடி

-

buffel +

எருமை

-

kameel +

ஒட்டகம்

-

jagluiperd +

சிறுத்தைப்புலி

-

koei +

மாடு

-

krokodil +

முதலை

-

dinosourus +

டைனோசர்

-

donkie +

கழுதை

-

draak +

டிராகன்

-

olifant +

யானை

-

kameelperd +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorilla +

மனிதக்குரங்கு

-

seekoei +

நீர்யானை

-

perd +

குதிரை

-

kangaroo +

கங்காரு

-

luiperd +

சிறுத்தை

-

leeu +

சிங்கம்

-

lama +

லாமா

-

lynx +

லின்க்ஸ்

-

monster +

அசாதாரன மிருகம்

-

Amerikaanse eland +

கடமான்

-

volstruis +

தீக்கோழி

-

panda +

பாண்டா

-

vark +

பன்றி

-

ysbeer +

துருவக் கரடி

-

bergleeu +

பூமா

-

renoster +

காண்டாமிருகம்

-

takbok +

ஆண் கலைமான்

-

tier +

புலி

-

walrus +

கடற்பசு

-

wildeperd +

காட்டு குதிரை

-

zebra +

வரிக்குதிரை

-
krokodil
முதலை

-
horings
கிளைமான்கள்

-
bobbejaan
பெருங்குரங்கு

-
beer
கரடி

-
buffel
எருமை

-
kameel
ஒட்டகம்

-
jagluiperd
சிறுத்தைப்புலி

-
koei
மாடு

-
krokodil
முதலை

-
dinosourus
டைனோசர்

-
donkie
கழுதை

-
draak
டிராகன்

-
olifant
யானை

-
kameelperd
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorilla
மனிதக்குரங்கு

-
seekoei
நீர்யானை

-
perd
குதிரை

-
kangaroo
கங்காரு

-
luiperd
சிறுத்தை

-
leeu
சிங்கம்

-
lama
லாமா

-
lynx
லின்க்ஸ்

-
monster
அசாதாரன மிருகம்

-
Amerikaanse eland
கடமான்

-
volstruis
தீக்கோழி

-
panda
பாண்டா

-
vark
பன்றி

-
ysbeer
துருவக் கரடி

-
bergleeu
பூமா

-
renoster
காண்டாமிருகம்

-
takbok
ஆண் கலைமான்

-
tier
புலி

-
walrus
கடற்பசு

-
wildeperd
காட்டு குதிரை

-
zebra
வரிக்குதிரை