சிறிய விலங்குகள்     
Klein diere

-

mier +

எறும்பு

-

kewer +

வண்டு

-

voël +

பறவை

-

voëlhok +

பறவைக்கூண்டு

-

voëlhuisie +

பறவை வீடு

-

hommelby +

வண்டு

-

skoenlapper +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

rusper +

கம்பளிப்பூச்சி

-

duisendpoot +

பூரான்

-

krap +

நண்டு

-

vlieg +

-

padda +

தவளை

-

goudvis +

தங்கமீன்

-

sprinkaan +

வெட்டுக்கிளி

-

marmotjie +

வாலில்லாத பன்றி

-

hamster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

krimpvarkie +

முள்ளம்பன்றி

-

the hummingbird +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

likkewaan +

உடும்பு

-

insek +

பூச்சி

-

jellievis +

ஜெல்லிமீன்

-

katjie +

பூனைக் குட்டி

-

skilpadbesie / liewenheerbesie +

பொன்வண்டு

-

akkedis +

பல்லி

-

luis +

பேன்

-

marmotjie +

மர்மொட்

-

muskiet +

கொசு

-

muis +

சுண்டெலி

-

oester +

முத்துச் சிப்பி

-

skerpioen +

தேள்

-

seeperdjie +

கடல் குதிரை

-

mossel +

சிப்பி

-

garnaal +

இறால்

-

spinnekop +

சிலந்தி பூச்சி

-

spinnerak +

சிலந்தி வலை

-

seester +

நட்சத்திர மீன்

-

wesp +

குளவி

-
mier
எறும்பு

-
kewer
வண்டு

-
voël
பறவை

-
voëlhok
பறவைக்கூண்டு

-
voëlhuisie
பறவை வீடு

-
hommelby
வண்டு

-
skoenlapper
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
rusper
கம்பளிப்பூச்சி

-
duisendpoot
பூரான்

-
krap
நண்டு

-
vlieg


-
padda
தவளை

-
goudvis
தங்கமீன்

-
sprinkaan
வெட்டுக்கிளி

-
marmotjie
வாலில்லாத பன்றி

-
hamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
krimpvarkie
முள்ளம்பன்றி

-
the hummingbird
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
likkewaan
உடும்பு

-
insek
பூச்சி

-
jellievis
ஜெல்லிமீன்

-
katjie
பூனைக் குட்டி

-
skilpadbesie / liewenheerbesie
பொன்வண்டு

-
akkedis
பல்லி

-
luis
பேன்

-
marmotjie
மர்மொட்

-
muskiet
கொசு

-
muis
சுண்டெலி

-
oester
முத்துச் சிப்பி

-
skerpioen
தேள்

-
seeperdjie
கடல் குதிரை

-
mossel
சிப்பி

-
garnaal
இறால்

-
spinnekop
சிலந்தி பூச்சி

-
spinnerak
சிலந்தி வலை

-
seester
நட்சத்திர மீன்

-
wesp
குளவி