சிப்பக்கட்டணம்     
‫التعبئة والتغليف‬

-

‫ورق الألومنيوم‬
warak el'aloomiiniyoom

அலுமினிய மென்தகடு

-

‫البرميل‬
elbermiil

பீப்பாய்

-

‫علبة الشوكولاتة‬
oelbat eshshokoolaata

சாக்லெட் பெட்டி

-

‫المحتوى‬
elmohtawaa

உள்ளடக்கம்

-

‫العقدة‬
eloekda

முடிச்சு

-

‫الصندوق المعدني‬
essondook elmaeadanii

உலோகப் பெட்டி

-

‫برميل النفط‬
bermiil ennaft

எண்ணெய் டிரம்

-

‫التعبئة والتغليف‬
etteabi'a wttaghliif

சிப்பக்கட்டணம்

-

‫ كيس ورقي‬
kiis warakii

காகிதப் பை

-

‫الكيس‬
elkiis

தோள் பை

-

‫برميل النبيذ ‬
bermiil ennabiith

மது பீப்பாய்

-

‫ زجاجة الخمر‬
zojaajat elkhamer

மது பாட்டில்

-
‫ورق الألومنيوم‬
warak el'aloomiiniyoom
அலுமினிய மென்தகடு

-
‫البرميل‬
elbermiil
பீப்பாய்

-
‫السلة‬
essalla
கூடை

-
‫الزجاجة‬
ezzojaaja
புட்டி

-
‫العلبة‬
eloelba
பெட்டி

-
‫علبة الشوكولاتة‬
oelbat eshshokoolaata
சாக்லெட் பெட்டி

-
‫الورق المقوى‬
elwarak elmokawwaa
அட்டை

-
‫المحتوى‬
elmohtawaa
உள்ளடக்கம்

-
‫الصندوق البلاستيكي‬
essondook elblaastiikii
சட்டப்பெட்டி

-
‫الظرف البريدي‬
edhrf elbariidii
உறை

-
‫العقدة‬
eloekda
முடிச்சு

-
‫الصندوق المعدني‬
essondook elmaeadanii
உலோகப் பெட்டி

-
‫برميل النفط‬
bermiil ennaft
எண்ணெய் டிரம்

-
‫التعبئة والتغليف‬
etteabi'a wttaghliif
சிப்பக்கட்டணம்

-
‫الورق‬
elwarak elmokawwaa
காகிதம்

-
‫ كيس ورقي‬
kiis warakii
காகிதப் பை

-
‫البلاستيك‬
elblaastiik
நெகிழி

-
‫العلبة‬
eloelba
கேன்

-
‫الكيس‬
elkiis
தோள் பை

-
‫برميل النبيذ ‬
bermiil ennabiith
மது பீப்பாய்

-
‫ زجاجة الخمر‬
zojaajat elkhamer
மது பாட்டில்

-
‫ الصندوق الخشبي‬
esondook elkhashabii
மரப் பெட்டி