நகரம்     
‫مدينة‬

-

‫ المطار‬
elmataar

வானூர்தி நிலையம்

-

‫المسكن‬
elmaskan

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

‫ ميناء القوارب‬
minaa' elkawaareb

படகுத் துறைமுகம்

-

‫العاصمة‬
eleaasima

தலைநகரம்

-

‫المظاهرة‬
elmadhaaher

ஆர்ப்பாட்டம்

-

‫المعرض‬
elmaearadh

பொருட்காட்சி

-

‫فرقة اطفاء الحريق‬
ferkat itfaa' elhariik

தீயணைப்புப் படை

-

‫الينبوع‬
elyonbooea

நீரூற்று

-

‫المرفأ‬
elmarfa'

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

‫الصنبور‬
essonboor

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

‫المعلم‬
elmoeallem

முக்கிய இடம்

-

‫علبة البريد‬
eolbat elbariid

அஞ்சல் பெட்டி

-

‫الجيران‬
eljiraan

அக்கம்பக்கம்

-

‫ضوء النيون‬
dhaw' enniyoon

நியான் விளக்கு

-

‫الأوبرا‬
el'obraa

இசை நாடகம்

-

‫مقعد الحديقة‬
maead elhadiika

பூங்கா பெஞ்சு

-

‫باحة وقوف السيارات‬
baahat wokoof essayyaraat

கார் நிறுத்துமிடம்

-

‫الرمز البريدي (ZIP)‬
erramez elbariirii (ZIP)

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

‫السجن‬
essejen

சிறைச்சாலை

-

‫الحانة‬
elhaana

குடிமனை

-

‫المشاهد‬
elmashaahed

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

‫الأفق‬
elofok

தொடுவானம்

-

‫ ضوء الشارع‬
dhaw' eshsharea

தெரு விளக்கு

-

‫المكتب السياحي‬
elmaktab essiyaahii

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

‫البرج‬
elborj

கோட்டை

-

‫النفق‬
ennafak

சுரங்கப்பாதை

-

‫القرية‬
elkarya

கிராமம்

-

‫برج المياه‬
borj elmiyaah

நீர்க் கோபுரம்

-
‫ المطار‬
elmataar
வானூர்தி நிலையம்

-
‫المسكن‬
elmaskan
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
‫البنك‬
elbank
வங்கி

-
‫المدينة الكبيرة‬
elmadiina elkabiira
பெரிய நகரம்

-
‫ مسارالدراجة‬
masaar eddarraja
பைக் பாதை

-
‫ ميناء القوارب‬
minaa' elkawaareb
படகுத் துறைமுகம்

-
‫العاصمة‬
eleaasima
தலைநகரம்

-
‫لعبة الأجراس‬
leobat el'ajraas
கரில்லன்

-
‫المقبرة‬
elmakbara
இடுகாடு

-
‫السينما‬
essinimaa
சினிமா

-
‫المدينة‬
elmadiina
நகரம்

-
‫خريطة المدينة‬
khaaritat elmadiina
நகர வரைபடம்

-
‫الجريمة‬
eljariima
குற்றம்

-
‫المظاهرة‬
elmadhaaher
ஆர்ப்பாட்டம்

-
‫المعرض‬
elmaearadh
பொருட்காட்சி

-
‫فرقة اطفاء الحريق‬
ferkat itfaa' elhariik
தீயணைப்புப் படை

-
‫الينبوع‬
elyonbooea
நீரூற்று

-
‫القمامة‬
elkomaama
குப்பை

-
‫المرفأ‬
elmarfa'
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
‫الفندق‬
elfondok
விடுதி

-
‫الصنبور‬
essonboor
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
‫المعلم‬
elmoeallem
முக்கிய இடம்

-
‫علبة البريد‬
eolbat elbariid
அஞ்சல் பெட்டி

-
‫الجيران‬
eljiraan
அக்கம்பக்கம்

-
‫ضوء النيون‬
dhaw' enniyoon
நியான் விளக்கு

-
‫الملهى الليلي‬
elmalhaa ellaylii
இரவு விடுதி

-
‫البلدة القديمة‬
elbalda elkadiima
பழைய நகரம்

-
‫الأوبرا‬
el'obraa
இசை நாடகம்

-
‫الحديقة‬
elhadiika
பூங்கா

-
‫مقعد الحديقة‬
maead elhadiika
பூங்கா பெஞ்சு

-
‫باحة وقوف السيارات‬
baahat wokoof essayyaraat
கார் நிறுத்துமிடம்

-
‫كشك الهاتف العمومي‬
koshek elhaatef eleomoomii
தொலைபேசி சாவடி

-
‫الرمز البريدي (ZIP)‬
erramez elbariirii (ZIP)
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
‫السجن‬
essejen
சிறைச்சாலை

-
‫الحانة‬
elhaana
குடிமனை

-
‫المشاهد‬
elmashaahed
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
‫الأفق‬
elofok
தொடுவானம்

-
‫ ضوء الشارع‬
dhaw' eshsharea
தெரு விளக்கு

-
‫المكتب السياحي‬
elmaktab essiyaahii
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
‫البرج‬
elborj
கோட்டை

-
‫النفق‬
ennafak
சுரங்கப்பாதை

-
‫السيارة‬
essayyara
வண்டி

-
‫القرية‬
elkarya
கிராமம்

-
‫برج المياه‬
borj elmiyaah
நீர்க் கோபுரம்