வானிலை     
‫الطقس‬

-

‫البرد‬
elbared

குளிர்ச்சி

-

‫الهلال‬
elhilaal

பிறைச் சந்திரன்

-

‫الضباب‬
edhdhabaab

மூடுபனி

-

‫الإنزلاق بفعل الثلوج‬
el'inzilaak bfeeal eththolooj

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

‫ الجليد‬
eljaliid

உறை நீர் மணி

-

‫البرق‬
elbark

மின்னல்

-

‫النيزك‬
ennayzak

எரி நட்சத்திரம்

-

‫القمر‬
elkamar

சந்திரன்

-

‫ندفة الثلج‬
nadfat eththalej

பனிச்செதில்

-

‫رجل الثلج‬
rajol eththalej

பனி மனிதன்

-

‫النجم‬
ennajem

நட்சத்திரம்

-

‫زوبعة عاصفية‬
zawbea aasifiya

புயல் எழுச்சி

-

‫الشمس‬
eshshams

சூரியன்

-

‫شعاع الشمس‬
shoeaaea eshshames

சூரியக் கதிர்கள்

-

‫غروب الشمس‬
ghroob eshshames

சூரிய அஸ்தமனம்

-

‫العواصف الرعدية‬
eleawaasef erraeadiya

இடியுடன் கூடிய மழை

-

‫الشفق‬
eshshfak

அந்தி கருக்கல்

-

‫ البلل‬
elalel

ஈரமான நிலை

-

‫الريح‬
erriih

வீசும் காற்று

-
‫مقياس الضغط الجوي‬
mekyaas edhdhaghet ejjawii
காற்றழுத்தமானி

-
‫السحابة‬
essahaaba
மேகம்

-
‫البرد‬
elbared
குளிர்ச்சி

-
‫الهلال‬
elhilaal
பிறைச் சந்திரன்

-
‫الظلام‬
eththalaam
இருள்

-
‫الجفاف‬
eljafaaf
வறட்சி

-
‫الأرض‬
el'arth
புவி

-
‫الضباب‬
edhdhabaab
மூடுபனி

-
‫الصقيع‬
essakiiea
பனி

-
‫الإنزلاق بفعل الثلوج‬
el'inzilaak bfeeal eththolooj
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
‫الحرارة‬
elharrara
வெப்பம்

-
‫الإعصار‬
el'easaar
புயல்

-
‫ الجليد‬
eljaliid
உறை நீர் மணி

-
‫البرق‬
elbark
மின்னல்

-
‫النيزك‬
ennayzak
எரி நட்சத்திரம்

-
‫القمر‬
elkamar
சந்திரன்

-
‫قوس قزح‬
kaws kozah
வானவில்

-
‫قطرة المطر‬
katrat elmatar
மழைத்துளி

-
‫الثلوج‬
eththolooj
பனி

-
‫ندفة الثلج‬
nadfat eththalej
பனிச்செதில்

-
‫رجل الثلج‬
rajol eththalej
பனி மனிதன்

-
‫النجم‬
ennajem
நட்சத்திரம்

-
‫العاصفة‬
eleaasifa
புயல்

-
‫زوبعة عاصفية‬
zawbea aasifiya
புயல் எழுச்சி

-
‫الشمس‬
eshshams
சூரியன்

-
‫شعاع الشمس‬
shoeaaea eshshames
சூரியக் கதிர்கள்

-
‫غروب الشمس‬
ghroob eshshames
சூரிய அஸ்தமனம்

-
‫ميزان الحرارة‬
miizaan elharaara
வெப்பமானி

-
‫العواصف الرعدية‬
eleawaasef erraeadiya
இடியுடன் கூடிய மழை

-
‫الشفق‬
eshshfak
அந்தி கருக்கல்

-
‫حالة الطقس‬
haalat ettakes
வானிலை

-
‫ البلل‬
elalel
ஈரமான நிலை

-
‫الريح‬
erriih
வீசும் காற்று