சிறிய விலங்குகள்     
‫الحيوانات الصغيرة‬

-

‫النملة‬
ennamla
+

எறும்பு

-

‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
+

வண்டு

-

‫الطائر‬
etta'er
+

பறவை

-

‫قفص الطيور‬
kafes ettoyoor
+

பறவைக்கூண்டு

-

‫بيت الطائر‬
bayt etta'er
+

பறவை வீடு

-

‫الطنان‬
ettannaan
+

வண்டு

-

‫الفراشة‬
elfaraasha
+

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

‫الدودة‬
eddooda
+

கம்பளிப்பூச்சி

-

‫الحريش‬
ehariish
+

பூரான்

-

‫السلطعون‬
essaltaeaoon
+

நண்டு

-

‫الذبابة‬
eththobaaba
+

-

‫الضفدع‬
edhdhefdea
+

தவளை

-

‫السمكه الذهبية‬
essamaka edhdhahabiya
+

தங்கமீன்

-

‫الجندب‬
eljondob
+

வெட்டுக்கிளி

-

‫خنزير الهند‬
khenziir elhend
+

வாலில்லாத பன்றி

-

‫الهامستر‬
elhaamster
+

ஹாம்ஸ்டர்

-

‫القنفذ‬
elkonfoth
+

முள்ளம்பன்றி

-

‫الطائر الطنان‬
ett'er ettannaan
+

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

‫الإغوانا‬
el'ghwaanaa
+

உடும்பு

-

‫الحشرة‬
elhashara
+

பூச்சி

-

‫قنديل البحر‬
kendiil elbaher
+

ஜெல்லிமீன்

-

‫القط‬
elket
+

பூனைக் குட்டி

-

‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
+

பொன்வண்டு

-

‫السحلية‬
essehliya
+

பல்லி

-

‫القملة‬
elkamla
+

பேன்

-

‫الغرير‬
elghorayr
+

மர்மொட்

-

‫البعوضة‬
elbaaeoodha
+

கொசு

-

‫الفار‬
elfa'r
+

சுண்டெலி

-

‫المحار‬
elmahaar
+

முத்துச் சிப்பி

-

‫العقرب‬
eleakrab
+

தேள்

-

‫فرس البحر‬
faras ennaher
+

கடல் குதிரை

-

‫الصدفة‬
essadafa
+

சிப்பி

-

‫الروبيان‬
errobyaan
+

இறால்

-

‫العنكبوت‬
eleankaboot
+

சிலந்தி பூச்சி

-

‫ نسيج العنكبوت‬
nasiij eleankaboot
+

சிலந்தி வலை

-

‫نجم البحر‬
najem elbaher
+

நட்சத்திர மீன்

-

‫الدبور‬
eddabboor
+

குளவி

-
‫النملة‬
ennamla
எறும்பு

-
‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
வண்டு

-
‫الطائر‬
etta'er
பறவை

-
‫قفص الطيور‬
kafes ettoyoor
பறவைக்கூண்டு

-
‫بيت الطائر‬
bayt etta'er
பறவை வீடு

-
‫الطنان‬
ettannaan
வண்டு

-
‫الفراشة‬
elfaraasha
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
‫الدودة‬
eddooda
கம்பளிப்பூச்சி

-
‫الحريش‬
ehariish
பூரான்

-
‫السلطعون‬
essaltaeaoon
நண்டு

-
‫الذبابة‬
eththobaaba


-
‫الضفدع‬
edhdhefdea
தவளை

-
‫السمكه الذهبية‬
essamaka edhdhahabiya
தங்கமீன்

-
‫الجندب‬
eljondob
வெட்டுக்கிளி

-
‫خنزير الهند‬
khenziir elhend
வாலில்லாத பன்றி

-
‫الهامستر‬
elhaamster
ஹாம்ஸ்டர்

-
‫القنفذ‬
elkonfoth
முள்ளம்பன்றி

-
‫الطائر الطنان‬
ett'er ettannaan
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
‫الإغوانا‬
el'ghwaanaa
உடும்பு

-
‫الحشرة‬
elhashara
பூச்சி

-
‫قنديل البحر‬
kendiil elbaher
ஜெல்லிமீன்

-
‫القط‬
elket
பூனைக் குட்டி

-
‫الخنفساء‬
elkhonfosaa'
பொன்வண்டு

-
‫السحلية‬
essehliya
பல்லி

-
‫القملة‬
elkamla
பேன்

-
‫الغرير‬
elghorayr
மர்மொட்

-
‫البعوضة‬
elbaaeoodha
கொசு

-
‫الفار‬
elfa'r
சுண்டெலி

-
‫المحار‬
elmahaar
முத்துச் சிப்பி

-
‫العقرب‬
eleakrab
தேள்

-
‫فرس البحر‬
faras ennaher
கடல் குதிரை

-
‫الصدفة‬
essadafa
சிப்பி

-
‫الروبيان‬
errobyaan
இறால்

-
‫العنكبوت‬
eleankaboot
சிலந்தி பூச்சி

-
‫ نسيج العنكبوت‬
nasiij eleankaboot
சிலந்தி வலை

-
‫نجم البحر‬
najem elbaher
நட்சத்திர மீன்

-
‫الدبور‬
eddabboor
குளவி