தொழில்நுட்பம்     
Тэхналогія

-

паветраная помпа
pavietranaja pompa

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

аэраздымка
aerazdymka

வான்வழி நிழற்படம்

-

шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik

தாங்கிப் பந்து

-

батарэя
batareja

மின்கலன்

-

веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh

சைக்கிள் சங்கிலி

-

кабель
kabieĺ

கேபிள்

-

касета
kasieta

ஒலிப் பேழை

-

кабіна
kabina

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

кодавы замок
kodavy zamok

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

кран
kran

க்ரேன் இயந்திரம்

-

працоўны стол
pracoŭny stol

மேசைக் கணினி

-

буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka

தோண்டும் ரிக்

-

дыскавод
dyskavod

இயக்கி

-

DVD дыск
DVD dysk

டிவிடி

-

энергія
enierhija

மின்சக்தி

-

экскаватар
ekskavatar

தோண்டு பொறி

-

факс
faks

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

плёнкавая камера
plionkavaja kamiera

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

дыскета
dyskieta

நெகிழ் வட்டு

-

падводныя акуляры
padvodnyja akuliary

மூக்குக் கண்ணாடி

-

жорсткі дыск
žorstki dysk

நிலைவட்டு

-

джойсцік
džojscik

இயக்குப்பிடி

-

пасадка
pasadka

இறங்குதல்

-

ноўтбук
noŭtbuk

மடிக்கணினி

-

газонакасілка
hazonakasilka

புல்தரைச் செதுக்கி

-

аб'ектыў
abjektyŭ

காமரா கண்ணாடி

-

машына
mašyna

எந்திரம்

-

шахта
šachta

சுரங்கம்

-

падвойны сокет
padvojny sokiet

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

прынтэр
prynter

அச்சுப்பொறி

-

праграма
prahrama

கணினி நிரல்

-

помпа
pompa

விசைக்குழாய்

-

прайгравальнік
prajhravaĺnik

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

робат
robat

இயந்திர மனிதன்

-

спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

швейная машына
šviejnaja mašyna

தையல் இயந்திரம்

-

слайдавы фільм
slajdavy fiĺm

ஸ்லைடு படம்

-

сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

каток
katok

வெப்ப உருளி

-

падвеска
padvieska

இடைநிறுத்தல்

-

тэхналогія
technalohija

தொழில்நுட்பம்

-

тэлефон
teliefon

தொலை பேசி

-

тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

тэлескоп
telieskop

தொலைநோக்கி

-

USB флэшка
USB fleška

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

клапан
klapan

அடைப்பிதழ்

-

відэакамера
videakamiera

வீடியோ கேமரா

-

напружанне
napružannie

மின்னழுத்தம்

-

вадзяное кола
vadzianoje kola

நீர்ச் சக்கரம்

-

ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina

காற்றாலை விசையாழி

-

вятрак
viatrak

காற்றாலை

-
паветраная помпа
pavietranaja pompa
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
аэраздымка
aerazdymka
வான்வழி நிழற்படம்

-
шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
தாங்கிப் பந்து

-
батарэя
batareja
மின்கலன்

-
веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
சைக்கிள் சங்கிலி

-
кабель
kabieĺ
கேபிள்

-
кабельны барабан
kabieĺny baraban
வடச்சுருள்

-
фотакамера
fotakamiera
கேமரா

-
касета
kasieta
ஒலிப் பேழை

-
зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
மின்னூட்டி

-
кабіна
kabina
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
зубчастае кола
zubčastaje kola
பற்சக்கரம்

-
кодавы замок
kodavy zamok
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
кампутар
kamputar
கணினி

-
кран
kran
க்ரேன் இயந்திரம்

-
працоўны стол
pracoŭny stol
மேசைக் கணினி

-
буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
தோண்டும் ரிக்

-
дыскавод
dyskavod
இயக்கி

-
DVD дыск
DVD dysk
டிவிடி

-
электрарухавік
eliektraruchavik
மின்னோடி

-
энергія
enierhija
மின்சக்தி

-
экскаватар
ekskavatar
தோண்டு பொறி

-
факс
faks
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
дыскета
dyskieta
நெகிழ் வட்டு

-
падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
மூக்குக் கண்ணாடி

-
жорсткі дыск
žorstki dysk
நிலைவட்டு

-
джойсцік
džojscik
இயக்குப்பிடி

-
клавіша
klaviša
சாவி

-
пасадка
pasadka
இறங்குதல்

-
ноўтбук
noŭtbuk
மடிக்கணினி

-
газонакасілка
hazonakasilka
புல்தரைச் செதுக்கி

-
аб'ектыў
abjektyŭ
காமரா கண்ணாடி

-
машына
mašyna
எந்திரம்

-
марскі прапелер
marski prapielier
கடல் உந்தி

-
шахта
šachta
சுரங்கம்

-
падвойны сокет
padvojny sokiet
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
прынтэр
prynter
அச்சுப்பொறி

-
праграма
prahrama
கணினி நிரல்

-
прапелер
prapielier
உந்தி

-
помпа
pompa
விசைக்குழாய்

-
прайгравальнік
prajhravaĺnik
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
робат
robat
இயந்திர மனிதன்

-
спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
швейная машына
šviejnaja mašyna
தையல் இயந்திரம்

-
слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
ஸ்லைடு படம்

-
сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
касмічны човен
kasmičny čovien
விண்கலம்

-
каток
katok
வெப்ப உருளி

-
падвеска
padvieska
இடைநிறுத்தல்

-
пераключальнік
pierakliučaĺnik
ஸ்விட்ச்

-
вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
அளவு நாடா

-
тэхналогія
technalohija
தொழில்நுட்பம்

-
тэлефон
teliefon
தொலை பேசி

-
тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
тэлескоп
telieskop
தொலைநோக்கி

-
USB флэшка
USB fleška
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
клапан
klapan
அடைப்பிதழ்

-
відэакамера
videakamiera
வீடியோ கேமரா

-
напружанне
napružannie
மின்னழுத்தம்

-
вадзяное кола
vadzianoje kola
நீர்ச் சக்கரம்

-
ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
காற்றாலை விசையாழி

-
вятрак
viatrak
காற்றாலை