கருத்தியலான பதங்கள்     
Абстрактныя тэрміны

-

рэклама
reklama

விளம்பர பிரசாரம்

-

кар'ера
karjera

பணித்துறை

-

цэнтр
centr

மையம்

-

выбар
vybar

தேர்ந்தெடுப்பு

-

колер
kolier

நிறம்

-

кантакт
kantakt

தொடர்பு

-

прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni

காதல் அறிவிப்பு

-

розніца
roznica

வேறுபாடு

-

адкрыццё
adkryccio

கண்டுபிடித்தல்

-

непарадак
nieparadak

கோளாறு

-

разнастайнасць
raznastajnasć

பன்முகத்தன்மை

-

намаганне
namahannie

முயற்சி

-

падзенне
padziennie

வீழ்ச்சி

-

сіла
sila

வலிமை

-

водар
vodar

வாசனை

-

свабода
svaboda

சுதந்திரம்

-

схованка
schovanka

மறைவிடம்

-

радзіма
radzima

தாய்நாடு

-

гігіена
hihijena

சுகாதாரம்

-

ідэя
ideja

யோசனை

-

уяўленне
ujaŭliennie

கற்பனைத்திறன்

-

страта
strata

இழப்பு

-

павелічэнне
pavieličennie

பெரிதாக்குதல்

-

нацыя
nacyja

தேசம்

-

навізна
navizna

புதுமை

-

варыянт
varyjant

விருப்பத்தேர்வு

-

цярпенне
ciarpiennie

பொறுமை

-

планаванне
planavannie

திட்டமிடல்

-

праблема
prabliema

பிரச்சினை

-

абарона
abarona

பாதுகாப்பு

-

адлюстраванне
adliustravannie

பிரதிபலிப்பு

-

рэспубліка
respublika

குடியரசு

-

рызыка
ryzyka

துணிந்து இறங்குதல்

-

бяспека
biaspieka

பாதுகாப்பு

-

таямніца
tajamnica

இரகசியம்

-

сэкс
seks

செக்ஸ்/பாலினம்

-

цень
cień

நிழல்

-

поспех
pospiech

வெற்றி

-

традыцыя
tradycyja

பாரம்பரியம்

-
адміністрацыя
administracyja
நிர்வாகம்

-
рэклама
reklama
விளம்பர பிரசாரம்

-
стрэлка
strelka
அம்பு

-
забарона
zabarona
தடை

-
кар'ера
karjera
பணித்துறை

-
цэнтр
centr
மையம்

-
выбар
vybar
தேர்ந்தெடுப்பு

-
супрацоўніцтва
supracoŭnictva
உடனுழைப்பு

-
колер
kolier
நிறம்

-
кантакт
kantakt
தொடர்பு

-
небяспека
niebiaspieka
ஆபத்து

-
прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
காதல் அறிவிப்பு

-
зніжэнне
znižennie
சரிவு

-
вызначэнне
vyznačennie
வரையறை

-
розніца
roznica
வேறுபாடு

-
цяжкасць
ciažkasć
கஷ்டம்

-
кірунак
kirunak
திசை

-
адкрыццё
adkryccio
கண்டுபிடித்தல்

-
непарадак
nieparadak
கோளாறு

-
далечыня
daliečynia
தொலைவு

-
адлегласць
adliehlasć
தூரம்

-
разнастайнасць
raznastajnasć
பன்முகத்தன்மை

-
намаганне
namahannie
முயற்சி

-
даследаванне
dasliedavannie
ஆய்வு

-
падзенне
padziennie
வீழ்ச்சி

-
сіла
sila
வலிமை

-
водар
vodar
வாசனை

-
свабода
svaboda
சுதந்திரம்

-
прывід
pryvid
பேய்

-
палова
palova
பாதி

-
вышыня
vyšynia
உயரம்

-
дапамога
dapamoha
உதவி

-
схованка
schovanka
மறைவிடம்

-
радзіма
radzima
தாய்நாடு

-
гігіена
hihijena
சுகாதாரம்

-
ідэя
ideja
யோசனை

-
ілюзія
iliuzija
மாயை

-
уяўленне
ujaŭliennie
கற்பனைத்திறன்

-
інтэлект
inteliekt
அறிவு

-
запрашэнне
zaprašennie
அழைப்பு

-
справядлівасць
spraviadlivasć
நீதி

-
святло
sviatlo
ஒளி

-
знешні выгляд
zniešni vyhliad
தோற்றம்

-
страта
strata
இழப்பு

-
павелічэнне
pavieličennie
பெரிதாக்குதல்

-
памылка
pamylka
தவறு

-
забойства
zabojstva
கொலை

-
нацыя
nacyja
தேசம்

-
навізна
navizna
புதுமை

-
варыянт
varyjant
விருப்பத்தேர்வு

-
цярпенне
ciarpiennie
பொறுமை

-
планаванне
planavannie
திட்டமிடல்

-
праблема
prabliema
பிரச்சினை

-
абарона
abarona
பாதுகாப்பு

-
адлюстраванне
adliustravannie
பிரதிபலிப்பு

-
рэспубліка
respublika
குடியரசு

-
рызыка
ryzyka
துணிந்து இறங்குதல்

-
бяспека
biaspieka
பாதுகாப்பு

-
таямніца
tajamnica
இரகசியம்

-
сэкс
seks
செக்ஸ்/பாலினம்

-
цень
cień
நிழல்

-
памер
pamier
அளவு

-
салідарнасць
salidarnasć
ஒற்றுமை

-
поспех
pospiech
வெற்றி

-
падтрымка
padtrymka
ஆதரவு

-
традыцыя
tradycyja
பாரம்பரியம்

-
вага
vaha
எடை