கருத்தியலான பதங்கள்     
Apstraktni pojmovi

-

uprava

நிர்வாகம்

-

reklama

விளம்பர பிரசாரம்

-

strelica

அம்பு

-

zabrana

தடை

-

karijera

பணித்துறை

-

središte

மையம்

-

izbor

தேர்ந்தெடுப்பு

-

saradnja

உடனுழைப்பு

-

boja

நிறம்

-

kontakt

தொடர்பு

-

opasnost

ஆபத்து

-

izjava ljubavi

காதல் அறிவிப்பு

-

propadanje

சரிவு

-

definicija

வரையறை

-

razlika

வேறுபாடு

-

poteškoća

கஷ்டம்

-

smjer

திசை

-

otkriće

கண்டுபிடித்தல்

-

nered

கோளாறு

-

daljina

தொலைவு

-

udaljenost

தூரம்

-

raznovrsnost

பன்முகத்தன்மை

-

trud

முயற்சி

-

istraživanje

ஆய்வு

-

pad

வீழ்ச்சி

-

snaga

வலிமை

-

miris

வாசனை

-

sloboda

சுதந்திரம்

-

duh

பேய்

-

polovina

பாதி

-

visina

உயரம்

-

pomoć

உதவி

-

skrovište

மறைவிடம்

-

domovina

தாய்நாடு

-

čistoća

சுகாதாரம்

-

ideja

யோசனை

-

iluzija

மாயை

-

mašta

கற்பனைத்திறன்

-

inteligencija

அறிவு

-

pozivnica

அழைப்பு

-

pravda

நீதி

-

svjetlost

ஒளி

-

pogled

தோற்றம்

-

gubitak

இழப்பு

-

uvećanje

பெரிதாக்குதல்

-

greška

தவறு

-

ubistvo

கொலை

-

nacija

தேசம்

-

novost

புதுமை

-

mogućnost

விருப்பத்தேர்வு

-

strpljenje

பொறுமை

-

planiranje

திட்டமிடல்

-

problem

பிரச்சினை

-

zaštita

பாதுகாப்பு

-

odraz

பிரதிபலிப்பு

-

republika

குடியரசு

-

rizik

துணிந்து இறங்குதல்

-

bezbijednost

பாதுகாப்பு

-

tajna

இரகசியம்

-

pol

செக்ஸ்/பாலினம்

-

sjenka

நிழல்

-

veličina

அளவு

-

solidarnost

ஒற்றுமை

-

uspjeh

வெற்றி

-

podrška

ஆதரவு

-

tradicija

பாரம்பரியம்

-

težina

எடை

-
uprava
நிர்வாகம்

-
reklama
விளம்பர பிரசாரம்

-
strelica
அம்பு

-
zabrana
தடை

-
karijera
பணித்துறை

-
središte
மையம்

-
izbor
தேர்ந்தெடுப்பு

-
saradnja
உடனுழைப்பு

-
boja
நிறம்

-
kontakt
தொடர்பு

-
opasnost
ஆபத்து

-
izjava ljubavi
காதல் அறிவிப்பு

-
propadanje
சரிவு

-
definicija
வரையறை

-
razlika
வேறுபாடு

-
poteškoća
கஷ்டம்

-
smjer
திசை

-
otkriće
கண்டுபிடித்தல்

-
nered
கோளாறு

-
daljina
தொலைவு

-
udaljenost
தூரம்

-
raznovrsnost
பன்முகத்தன்மை

-
trud
முயற்சி

-
istraživanje
ஆய்வு

-
pad
வீழ்ச்சி

-
snaga
வலிமை

-
miris
வாசனை

-
sloboda
சுதந்திரம்

-
duh
பேய்

-
polovina
பாதி

-
visina
உயரம்

-
pomoć
உதவி

-
skrovište
மறைவிடம்

-
domovina
தாய்நாடு

-
čistoća
சுகாதாரம்

-
ideja
யோசனை

-
iluzija
மாயை

-
mašta
கற்பனைத்திறன்

-
inteligencija
அறிவு

-
pozivnica
அழைப்பு

-
pravda
நீதி

-
svjetlost
ஒளி

-
pogled
தோற்றம்

-
gubitak
இழப்பு

-
uvećanje
பெரிதாக்குதல்

-
greška
தவறு

-
ubistvo
கொலை

-
nacija
தேசம்

-
novost
புதுமை

-
mogućnost
விருப்பத்தேர்வு

-
strpljenje
பொறுமை

-
planiranje
திட்டமிடல்

-
problem
பிரச்சினை

-
zaštita
பாதுகாப்பு

-
odraz
பிரதிபலிப்பு

-
republika
குடியரசு

-
rizik
துணிந்து இறங்குதல்

-
bezbijednost
பாதுகாப்பு

-
tajna
இரகசியம்

-
pol
செக்ஸ்/பாலினம்

-
sjenka
நிழல்

-
veličina
அளவு

-
solidarnost
ஒற்றுமை

-
uspjeh
வெற்றி

-
podrška
ஆதரவு

-
tradicija
பாரம்பரியம்

-
težina
எடை