சிறிய விலங்குகள்     
Male životinje

-

mrav +

எறும்பு

-

buba +

வண்டு

-

ptica +

பறவை

-

kavez za ptice +

பறவைக்கூண்டு

-

kućica za ptice +

பறவை வீடு

-

bumbar +

வண்டு

-

leptir +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

gusjenica +

கம்பளிப்பூச்சி

-

stonoga +

பூரான்

-

rak +

நண்டு

-

muva +

-

žaba +

தவளை

-

zlatna ribica +

தங்கமீன்

-

skakavac +

வெட்டுக்கிளி

-

morsko prase +

வாலில்லாத பன்றி

-

hrčak +

ஹாம்ஸ்டர்

-

jež +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibri +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

iguana +

உடும்பு

-

insekt +

பூச்சி

-

meduza +

ஜெல்லிமீன்

-

mače +

பூனைக் குட்டி

-

bubamara +

பொன்வண்டு

-

gušter +

பல்லி

-

vaš +

பேன்

-

mrmot +

மர்மொட்

-

komarac +

கொசு

-

miš +

சுண்டெலி

-

ostriga +

முத்துச் சிப்பி

-

škorpion +

தேள்

-

morski konjic +

கடல் குதிரை

-

školjka +

சிப்பி

-

morski račić +

இறால்

-

pauk +

சிலந்தி பூச்சி

-

paukova mreža +

சிலந்தி வலை

-

morska zvijezda +

நட்சத்திர மீன்

-

osa +

குளவி

-
mrav
எறும்பு

-
buba
வண்டு

-
ptica
பறவை

-
kavez za ptice
பறவைக்கூண்டு

-
kućica za ptice
பறவை வீடு

-
bumbar
வண்டு

-
leptir
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
gusjenica
கம்பளிப்பூச்சி

-
stonoga
பூரான்

-
rak
நண்டு

-
muva


-
žaba
தவளை

-
zlatna ribica
தங்கமீன்

-
skakavac
வெட்டுக்கிளி

-
morsko prase
வாலில்லாத பன்றி

-
hrčak
ஹாம்ஸ்டர்

-
jež
முள்ளம்பன்றி

-
kolibri
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
iguana
உடும்பு

-
insekt
பூச்சி

-
meduza
ஜெல்லிமீன்

-
mače
பூனைக் குட்டி

-
bubamara
பொன்வண்டு

-
gušter
பல்லி

-
vaš
பேன்

-
mrmot
மர்மொட்

-
komarac
கொசு

-
miš
சுண்டெலி

-
ostriga
முத்துச் சிப்பி

-
škorpion
தேள்

-
morski konjic
கடல் குதிரை

-
školjka
சிப்பி

-
morski račić
இறால்

-
pauk
சிலந்தி பூச்சி

-
paukova mreža
சிலந்தி வலை

-
morska zvijezda
நட்சத்திர மீன்

-
osa
குளவி