கருத்தியலான பதங்கள்     
Termes abstractes

-

l'administració

நிர்வாகம்

-

la publicitat

விளம்பர பிரசாரம்

-

la fletxa

அம்பு

-

la cursa

பணித்துறை

-

el centre

மையம்

-

l'elecció

தேர்ந்தெடுப்பு

-

la col·laboració

உடனுழைப்பு

-

el color

நிறம்

-

el contacte

தொடர்பு

-

el perill

ஆபத்து

-

la declaració d'amor

காதல் அறிவிப்பு

-

el deteriorament

சரிவு

-

la definició

வரையறை

-

la diferència

வேறுபாடு

-

la dificultat

கஷ்டம்

-

la direcció

திசை

-

el descobriment

கண்டுபிடித்தல்

-

el desordre

கோளாறு

-

la distància

தொலைவு

-

la distància

தூரம்

-

la diversitat

பன்முகத்தன்மை

-

l'esforç

முயற்சி

-

l'exploració

ஆய்வு

-

la caiguda

வீழ்ச்சி

-

la força

வலிமை

-

la fragància

வாசனை

-

la llibertat

சுதந்திரம்

-

el fantasma

பேய்

-

la meitat

பாதி

-

l'altura

உயரம்

-

l'ajuda

உதவி

-

l'amagatall

மறைவிடம்

-

la pàtria

தாய்நாடு

-

la neteja

சுகாதாரம்

-

la idea

யோசனை

-

la il·lusió

மாயை

-

la imaginació

கற்பனைத்திறன்

-

la intel·ligència

அறிவு

-

la invitació

அழைப்பு

-

la justícia

நீதி

-

la llum

ஒளி

-

la mirada

தோற்றம்

-

la pèrdua

இழப்பு

-

l'augment

பெரிதாக்குதல்

-

l'error

தவறு

-

l'assassinat

கொலை

-

la nació

தேசம்

-

la novetat

புதுமை

-

l'opció

விருப்பத்தேர்வு

-

la paciència

பொறுமை

-

la planificació

திட்டமிடல்

-

el problema

பிரச்சினை

-

la protecció

பாதுகாப்பு

-

la reflexió

பிரதிபலிப்பு

-

la república

குடியரசு

-

el risc

துணிந்து இறங்குதல்

-

la seguretat

பாதுகாப்பு

-

el secret

இரகசியம்

-

el sexe

செக்ஸ்/பாலினம்

-

l'ombra

நிழல்

-

la mida

அளவு

-

la solidaritat

ஒற்றுமை

-

l'èxit

வெற்றி

-

el suport

ஆதரவு

-

la tradició

பாரம்பரியம்

-

el pes

எடை

-
l'administració
நிர்வாகம்

-
la publicitat
விளம்பர பிரசாரம்

-
la fletxa
அம்பு

-
la prohibició
தடை

-
la cursa
பணித்துறை

-
el centre
மையம்

-
l'elecció
தேர்ந்தெடுப்பு

-
la col·laboració
உடனுழைப்பு

-
el color
நிறம்

-
el contacte
தொடர்பு

-
el perill
ஆபத்து

-
la declaració d'amor
காதல் அறிவிப்பு

-
el deteriorament
சரிவு

-
la definició
வரையறை

-
la diferència
வேறுபாடு

-
la dificultat
கஷ்டம்

-
la direcció
திசை

-
el descobriment
கண்டுபிடித்தல்

-
el desordre
கோளாறு

-
la distància
தொலைவு

-
la distància
தூரம்

-
la diversitat
பன்முகத்தன்மை

-
l'esforç
முயற்சி

-
l'exploració
ஆய்வு

-
la caiguda
வீழ்ச்சி

-
la força
வலிமை

-
la fragància
வாசனை

-
la llibertat
சுதந்திரம்

-
el fantasma
பேய்

-
la meitat
பாதி

-
l'altura
உயரம்

-
l'ajuda
உதவி

-
l'amagatall
மறைவிடம்

-
la pàtria
தாய்நாடு

-
la neteja
சுகாதாரம்

-
la idea
யோசனை

-
la il·lusió
மாயை

-
la imaginació
கற்பனைத்திறன்

-
la intel·ligència
அறிவு

-
la invitació
அழைப்பு

-
la justícia
நீதி

-
la llum
ஒளி

-
la mirada
தோற்றம்

-
la pèrdua
இழப்பு

-
l'augment
பெரிதாக்குதல்

-
l'error
தவறு

-
l'assassinat
கொலை

-
la nació
தேசம்

-
la novetat
புதுமை

-
l'opció
விருப்பத்தேர்வு

-
la paciència
பொறுமை

-
la planificació
திட்டமிடல்

-
el problema
பிரச்சினை

-
la protecció
பாதுகாப்பு

-
la reflexió
பிரதிபலிப்பு

-
la república
குடியரசு

-
el risc
துணிந்து இறங்குதல்

-
la seguretat
பாதுகாப்பு

-
el secret
இரகசியம்

-
el sexe
செக்ஸ்/பாலினம்

-
l'ombra
நிழல்

-
la mida
அளவு

-
la solidaritat
ஒற்றுமை

-
l'èxit
வெற்றி

-
el suport
ஆதரவு

-
la tradició
பாரம்பரியம்

-
el pes
எடை