கருத்தியலான பதங்கள்     
Termes abstractes

-

l'administració +

நிர்வாகம்

-

la publicitat +

விளம்பர பிரசாரம்

-

la fletxa +

அம்பு

-

la prohibició +

தடை

-

la cursa +

பணித்துறை

-

el centre +

மையம்

-

l'elecció +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

la col·laboració +

உடனுழைப்பு

-

el color +

நிறம்

-

el contacte +

தொடர்பு

-

el perill +

ஆபத்து

-

la declaració d'amor +

காதல் அறிவிப்பு

-

el deteriorament +

சரிவு

-

la definició +

வரையறை

-

la diferència +

வேறுபாடு

-

la dificultat +

கஷ்டம்

-

la direcció +

திசை

-

el descobriment +

கண்டுபிடித்தல்

-

el desordre +

கோளாறு

-

la distància +

தொலைவு

-

la distància +

தூரம்

-

la diversitat +

பன்முகத்தன்மை

-

l'esforç +

முயற்சி

-

l'exploració +

ஆய்வு

-

la caiguda +

வீழ்ச்சி

-

la força +

வலிமை

-

la fragància +

வாசனை

-

la llibertat +

சுதந்திரம்

-

el fantasma +

பேய்

-

la meitat +

பாதி

-

l'altura +

உயரம்

-

l'ajuda +

உதவி

-

l'amagatall +

மறைவிடம்

-

la pàtria +

தாய்நாடு

-

la neteja +

சுகாதாரம்

-

la idea +

யோசனை

-

la il·lusió +

மாயை

-

la imaginació +

கற்பனைத்திறன்

-

la intel·ligència +

அறிவு

-

la invitació +

அழைப்பு

-

la justícia +

நீதி

-

la llum +

ஒளி

-

la mirada +

தோற்றம்

-

la pèrdua +

இழப்பு

-

l'augment +

பெரிதாக்குதல்

-

l'error +

தவறு

-

l'assassinat +

கொலை

-

la nació +

தேசம்

-

la novetat +

புதுமை

-

l'opció +

விருப்பத்தேர்வு

-

la paciència +

பொறுமை

-

la planificació +

திட்டமிடல்

-

el problema +

பிரச்சினை

-

la protecció +

பாதுகாப்பு

-

la reflexió +

பிரதிபலிப்பு

-

la república +

குடியரசு

-

el risc +

துணிந்து இறங்குதல்

-

la seguretat +

பாதுகாப்பு

-

el secret +

இரகசியம்

-

el sexe +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

l'ombra +

நிழல்

-

la mida +

அளவு

-

la solidaritat +

ஒற்றுமை

-

l'èxit +

வெற்றி

-

el suport +

ஆதரவு

-

la tradició +

பாரம்பரியம்

-

el pes +

எடை

-
l'administració
நிர்வாகம்

-
la publicitat
விளம்பர பிரசாரம்

-
la fletxa
அம்பு

-
la prohibició
தடை

-
la cursa
பணித்துறை

-
el centre
மையம்

-
l'elecció
தேர்ந்தெடுப்பு

-
la col·laboració
உடனுழைப்பு

-
el color
நிறம்

-
el contacte
தொடர்பு

-
el perill
ஆபத்து

-
la declaració d'amor
காதல் அறிவிப்பு

-
el deteriorament
சரிவு

-
la definició
வரையறை

-
la diferència
வேறுபாடு

-
la dificultat
கஷ்டம்

-
la direcció
திசை

-
el descobriment
கண்டுபிடித்தல்

-
el desordre
கோளாறு

-
la distància
தொலைவு

-
la distància
தூரம்

-
la diversitat
பன்முகத்தன்மை

-
l'esforç
முயற்சி

-
l'exploració
ஆய்வு

-
la caiguda
வீழ்ச்சி

-
la força
வலிமை

-
la fragància
வாசனை

-
la llibertat
சுதந்திரம்

-
el fantasma
பேய்

-
la meitat
பாதி

-
l'altura
உயரம்

-
l'ajuda
உதவி

-
l'amagatall
மறைவிடம்

-
la pàtria
தாய்நாடு

-
la neteja
சுகாதாரம்

-
la idea
யோசனை

-
la il·lusió
மாயை

-
la imaginació
கற்பனைத்திறன்

-
la intel·ligència
அறிவு

-
la invitació
அழைப்பு

-
la justícia
நீதி

-
la llum
ஒளி

-
la mirada
தோற்றம்

-
la pèrdua
இழப்பு

-
l'augment
பெரிதாக்குதல்

-
l'error
தவறு

-
l'assassinat
கொலை

-
la nació
தேசம்

-
la novetat
புதுமை

-
l'opció
விருப்பத்தேர்வு

-
la paciència
பொறுமை

-
la planificació
திட்டமிடல்

-
el problema
பிரச்சினை

-
la protecció
பாதுகாப்பு

-
la reflexió
பிரதிபலிப்பு

-
la república
குடியரசு

-
el risc
துணிந்து இறங்குதல்

-
la seguretat
பாதுகாப்பு

-
el secret
இரகசியம்

-
el sexe
செக்ஸ்/பாலினம்

-
l'ombra
நிழல்

-
la mida
அளவு

-
la solidaritat
ஒற்றுமை

-
l'èxit
வெற்றி

-
el suport
ஆதரவு

-
la tradició
பாரம்பரியம்

-
el pes
எடை