மூலப்பொருட்கள்     
Materials

-

el llautó +

பித்தளை

-

el ciment +

சிமென்ட்

-

la ceràmica +

பீங்கான்

-

la tela +

கைத்துணி

-

la tela +

துணி

-

el cotó +

பருத்தி

-

el vidre +

படிகம்

-

la brutícia +

அழுக்கு

-

la cola +

பசை

-

el cuir +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

el metall +

உலோகம்

-

l'oli +

எண்ணெய்

-

la pols +

பொடி

-

la sal +

உப்பு

-

la sorra +

மணல்

-

la ferralla +

வீணான பொருள்கள்

-

la plata +

வெள்ளி

-

la pedra +

கல்

-

la palla +

வைக்கோல்

-

la fusta +

மரம்

-

la llana +

கம்பளி

-
el llautó
பித்தளை

-
el ciment
சிமென்ட்

-
la ceràmica
பீங்கான்

-
la tela
கைத்துணி

-
la tela
துணி

-
el cotó
பருத்தி

-
el vidre
படிகம்

-
la brutícia
அழுக்கு

-
la cola
பசை

-
el cuir
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
el metall
உலோகம்

-
l'oli
எண்ணெய்

-
la pols
பொடி

-
la sal
உப்பு

-
la sorra
மணல்

-
la ferralla
வீணான பொருள்கள்

-
la plata
வெள்ளி

-
la pedra
கல்

-
la palla
வைக்கோல்

-
la fusta
மரம்

-
la llana
கம்பளி