கலைகள்     
Arts

-

l'aplaudiment +

கைதட்டல்

-

l'art +

கலை

-

la reverència +

வணங்குதல்

-

el pinzell +

தூரிகை

-

el llibre per pintar +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

la balladora +

நடனமாது

-

el dibuix +

சித்திரம்

-

la galeria +

கலைக்கூடம்

-

la vidriera +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

el graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

l'artesania +

கைவினைக் கலை

-

el mosaic +

மொசைக்

-

el mural +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

el museu +

அருங்காட்சியகம்

-

la representació +

செயல்திறன்

-

el dibuix +

படம்

-

el poema +

கவிதை

-

l'escultura +

சிற்பம்

-

la cançó +

பாட்டு

-

l'estàtua +

சிலை

-

l'aquarel·la +

நீர் வண்ணங்கள்

-
l'aplaudiment
கைதட்டல்

-
l'art
கலை

-
la reverència
வணங்குதல்

-
el pinzell
தூரிகை

-
el llibre per pintar
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
la balladora
நடனமாது

-
el dibuix
சித்திரம்

-
la galeria
கலைக்கூடம்

-
la vidriera
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
el graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
l'artesania
கைவினைக் கலை

-
el mosaic
மொசைக்

-
el mural
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
el museu
அருங்காட்சியகம்

-
la representació
செயல்திறன்

-
el dibuix
படம்

-
el poema
கவிதை

-
l'escultura
சிற்பம்

-
la cançó
பாட்டு

-
l'estàtua
சிலை

-
l'aquarel·la
நீர் வண்ணங்கள்