வானிலை     
Temps

-

el baròmetre

காற்றழுத்தமானி

-

el núvol

மேகம்

-

el fred

குளிர்ச்சி

-

la lluna creixent

பிறைச் சந்திரன்

-

la foscor

இருள்

-

la sequera

வறட்சி

-

la terra

புவி

-

la boira

மூடுபனி

-

la gelada

பனி

-

el gel

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

la calor

வெப்பம்

-

l'huracà

புயல்

-

el caramell

உறை நீர் மணி

-

el llampec

மின்னல்

-

el meteor

எரி நட்சத்திரம்

-

la lluna

சந்திரன்

-

l'arc de Sant Martí

வானவில்

-

la gota

மழைத்துளி

-

la neu

பனி

-

el floc de neu

பனிச்செதில்

-

el ninot de neu

பனி மனிதன்

-

l'estrella

நட்சத்திரம்

-

la tempesta

புயல்

-

la maror ciclònica

புயல் எழுச்சி

-

el sol

சூரியன்

-

el raig de sol

சூரியக் கதிர்கள்

-

la posta de sol

சூரிய அஸ்தமனம்

-

el termòmetre

வெப்பமானி

-

la tempesta elèctrica

இடியுடன் கூடிய மழை

-

el crepuscle

அந்தி கருக்கல்

-

el temps

வானிலை

-

la humitat

ஈரமான நிலை

-

el vent

வீசும் காற்று

-
el baròmetre
காற்றழுத்தமானி

-
el núvol
மேகம்

-
el fred
குளிர்ச்சி

-
la lluna creixent
பிறைச் சந்திரன்

-
la foscor
இருள்

-
la sequera
வறட்சி

-
la terra
புவி

-
la boira
மூடுபனி

-
la gelada
பனி

-
el gel
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
la calor
வெப்பம்

-
l'huracà
புயல்

-
el caramell
உறை நீர் மணி

-
el llampec
மின்னல்

-
el meteor
எரி நட்சத்திரம்

-
la lluna
சந்திரன்

-
l'arc de Sant Martí
வானவில்

-
la gota
மழைத்துளி

-
la neu
பனி

-
el floc de neu
பனிச்செதில்

-
el ninot de neu
பனி மனிதன்

-
l'estrella
நட்சத்திரம்

-
la tempesta
புயல்

-
la maror ciclònica
புயல் எழுச்சி

-
el sol
சூரியன்

-
el raig de sol
சூரியக் கதிர்கள்

-
la posta de sol
சூரிய அஸ்தமனம்

-
el termòmetre
வெப்பமானி

-
la tempesta elèctrica
இடியுடன் கூடிய மழை

-
el crepuscle
அந்தி கருக்கல்

-
el temps
வானிலை

-
la humitat
ஈரமான நிலை

-
el vent
வீசும் காற்று