சிறிய விலங்குகள்     
Animals petits

-

la formiga +

எறும்பு

-

l'escarabat +

வண்டு

-

l'ocell +

பறவை

-

la gàbia de l'ocell +

பறவைக்கூண்டு

-

l'ocellera +

பறவை வீடு

-

el borinot +

வண்டு

-

la papallona +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

l'eruga +

கம்பளிப்பூச்சி

-

el centpeus +

பூரான்

-

el cranc +

நண்டு

-

la mosca +

-

la granota +

தவளை

-

el carpí daurat +

தங்கமீன்

-

la llagosta +

வெட்டுக்கிளி

-

el conill porquí +

வாலில்லாத பன்றி

-

el hàmster +

ஹாம்ஸ்டர்

-

l'eriçó +

முள்ளம்பன்றி

-

el colibrí +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

la iguana +

உடும்பு

-

l'insecte +

பூச்சி

-

la medusa +

ஜெல்லிமீன்

-

el gatet +

பூனைக் குட்டி

-

la marieta +

பொன்வண்டு

-

el llangardaix +

பல்லி

-

el poll +

பேன்

-

la marmota +

மர்மொட்

-

el mosquit +

கொசு

-

el ratolí +

சுண்டெலி

-

l'ostra +

முத்துச் சிப்பி

-

l'escorpí +

தேள்

-

el cavallet de mar +

கடல் குதிரை

-

la petxina +

சிப்பி

-

la gamba +

இறால்

-

l'aranya +

சிலந்தி பூச்சி

-

la teranyina +

சிலந்தி வலை

-

l'estrella de mar +

நட்சத்திர மீன்

-

la vespa +

குளவி

-
la formiga
எறும்பு

-
l'escarabat
வண்டு

-
l'ocell
பறவை

-
la gàbia de l'ocell
பறவைக்கூண்டு

-
l'ocellera
பறவை வீடு

-
el borinot
வண்டு

-
la papallona
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
l'eruga
கம்பளிப்பூச்சி

-
el centpeus
பூரான்

-
el cranc
நண்டு

-
la mosca


-
la granota
தவளை

-
el carpí daurat
தங்கமீன்

-
la llagosta
வெட்டுக்கிளி

-
el conill porquí
வாலில்லாத பன்றி

-
el hàmster
ஹாம்ஸ்டர்

-
l'eriçó
முள்ளம்பன்றி

-
el colibrí
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
la iguana
உடும்பு

-
l'insecte
பூச்சி

-
la medusa
ஜெல்லிமீன்

-
el gatet
பூனைக் குட்டி

-
la marieta
பொன்வண்டு

-
el llangardaix
பல்லி

-
el poll
பேன்

-
la marmota
மர்மொட்

-
el mosquit
கொசு

-
el ratolí
சுண்டெலி

-
l'ostra
முத்துச் சிப்பி

-
l'escorpí
தேள்

-
el cavallet de mar
கடல் குதிரை

-
la petxina
சிப்பி

-
la gamba
இறால்

-
l'aranya
சிலந்தி பூச்சி

-
la teranyina
சிலந்தி வலை

-
l'estrella de mar
நட்சத்திர மீன்

-
la vespa
குளவி