தொழில்நுட்பம்     
Technologie

-

vzduchová pumpička

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

letecký snímek

வான்வழி நிழற்படம்

-

kuličkové ložisko

தாங்கிப் பந்து

-

baterie

மின்கலன்

-

řetěz na kolo

சைக்கிள் சங்கிலி

-

kabel

கேபிள்

-

kabelový buben

வடச்சுருள்

-

fotoaparát

கேமரா

-

kazeta

ஒலிப் பேழை

-

nabíječka

மின்னூட்டி

-

kokpit

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

ozubené kolo

பற்சக்கரம்

-

kombinační zámek

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

počítač

கணினி

-

jeřáb

க்ரேன் இயந்திரம்

-

desktop

மேசைக் கணினி

-

vrtná souprava

தோண்டும் ரிக்

-

disk

இயக்கி

-

DVD

டிவிடி

-

elektromotor

மின்னோடி

-

energie

மின்சக்தி

-

bagr

தோண்டு பொறி

-

fax

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

filmová kamera

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

disketa

நெகிழ் வட்டு

-

ochranné brýle

மூக்குக் கண்ணாடி

-

pevný disk

நிலைவட்டு

-

joystick

இயக்குப்பிடி

-

klávesa

சாவி

-

přistání

இறங்குதல்

-

notebook

மடிக்கணினி

-

sekačka na trávu

புல்தரைச் செதுக்கி

-

objektiv

காமரா கண்ணாடி

-

stroj

எந்திரம்

-

lodní šroub

கடல் உந்தி

-

důl

சுரங்கம்

-

rozdvojka

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

tiskárna

அச்சுப்பொறி

-

program

கணினி நிரல்

-

vrtule

உந்தி

-

čerpadlo

விசைக்குழாய்

-

gramofon

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

dálkové ovládání

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

robot

இயந்திர மனிதன்

-

satelitní anténa

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

šicí stroj

தையல் இயந்திரம்

-

diapozitiv

ஸ்லைடு படம்

-

solární technologie

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

raketoplán

விண்கலம்

-

parní válec

வெப்ப உருளி

-

odpružení

இடைநிறுத்தல்

-

spínač

ஸ்விட்ச்

-

svinovací metr

அளவு நாடா

-

technika

தொழில்நுட்பம்

-

telefon

தொலை பேசி

-

teleobjektiv

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

teleskop

தொலைநோக்கி

-

usb flash disk

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

ventil

அடைப்பிதழ்

-

videokamera

வீடியோ கேமரா

-

napětí

மின்னழுத்தம்

-

vodní kolo

நீர்ச் சக்கரம்

-

větrná turbína

காற்றாலை விசையாழி

-

větrný mlýn

காற்றாலை

-
vzduchová pumpička
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
letecký snímek
வான்வழி நிழற்படம்

-
kuličkové ložisko
தாங்கிப் பந்து

-
baterie
மின்கலன்

-
řetěz na kolo
சைக்கிள் சங்கிலி

-
kabel
கேபிள்

-
kabelový buben
வடச்சுருள்

-
fotoaparát
கேமரா

-
kazeta
ஒலிப் பேழை

-
nabíječka
மின்னூட்டி

-
kokpit
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
ozubené kolo
பற்சக்கரம்

-
kombinační zámek
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
počítač
கணினி

-
jeřáb
க்ரேன் இயந்திரம்

-
desktop
மேசைக் கணினி

-
vrtná souprava
தோண்டும் ரிக்

-
disk
இயக்கி

-
DVD
டிவிடி

-
elektromotor
மின்னோடி

-
energie
மின்சக்தி

-
bagr
தோண்டு பொறி

-
fax
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
filmová kamera
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
disketa
நெகிழ் வட்டு

-
ochranné brýle
மூக்குக் கண்ணாடி

-
pevný disk
நிலைவட்டு

-
joystick
இயக்குப்பிடி

-
klávesa
சாவி

-
přistání
இறங்குதல்

-
notebook
மடிக்கணினி

-
sekačka na trávu
புல்தரைச் செதுக்கி

-
objektiv
காமரா கண்ணாடி

-
stroj
எந்திரம்

-
lodní šroub
கடல் உந்தி

-
důl
சுரங்கம்

-
rozdvojka
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
tiskárna
அச்சுப்பொறி

-
program
கணினி நிரல்

-
vrtule
உந்தி

-
čerpadlo
விசைக்குழாய்

-
gramofon
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
dálkové ovládání
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
robot
இயந்திர மனிதன்

-
satelitní anténa
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
šicí stroj
தையல் இயந்திரம்

-
diapozitiv
ஸ்லைடு படம்

-
solární technologie
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
raketoplán
விண்கலம்

-
parní válec
வெப்ப உருளி

-
odpružení
இடைநிறுத்தல்

-
spínač
ஸ்விட்ச்

-
svinovací metr
அளவு நாடா

-
technika
தொழில்நுட்பம்

-
telefon
தொலை பேசி

-
teleobjektiv
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
teleskop
தொலைநோக்கி

-
usb flash disk
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
ventil
அடைப்பிதழ்

-
videokamera
வீடியோ கேமரா

-
napětí
மின்னழுத்தம்

-
vodní kolo
நீர்ச் சக்கரம்

-
větrná turbína
காற்றாலை விசையாழி

-
větrný mlýn
காற்றாலை