விலங்குகள்     
Zvířata

-

německý ovčák +

ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்

-

zvíře +

மிருகம்

-

zobák +

பறவையலகு

-

bobr +

நீர்நாய்

-

kousnutí +

கடி

-

kanec +

காட்டுப் பன்றி

-

klec +

கூண்டு

-

tele +

கன்றுக்குட்டி

-

kočka +

பூனை

-

kuřátko +

கோழிக்குஞ்சு

-

kuře +

கோழி

-

srna +

மான்

-

pes +

நாய்

-

delfín +

டால்பின்

-

kachna +

வாத்து

-

orel +

கழுகு

-

péro +

இறகு

-

plameňák +

செந்நாரை

-

hříbě +

குதிரைக் குட்டி

-

jídlo +

உணவு

-

liška +

நரி

-

koza +

வெள்ளாடு

-

husa +

பெண் வாத்து

-

zajíc +

பெரிய முயல்

-

slepice +

கோழி

-

volavka +

சாம்பல் நாரை

-

roh +

கொம்பு

-

podkova +

குதிரை லாடம்

-

jehně +

செம்மறி ஆட்டு குட்டி

-

vodítko +

தோல்வார்

-

humr +

சிங்க இறால்

-

zvířecí láska +

விலங்குகள்மீது அன்பு

-

opice +

குரங்கு

-

náhubek +

வாய்க்கட்டு

-

hnízdo +

கூடு

-

sova +

ஆந்தை

-

papoušek +

கிளி

-

páv +

ஆண் மயில்

-

pelikán +

நாரை

-

tučňák +

பென்குவின்

-

domácí zvíře +

செல்லப் பிராணி

-

holub +

புறா

-

králík +

முயல்

-

kohout +

சேவல்

-

lachtan +

கடல் சிங்கம்

-

racek +

கடற்பறவை

-

tuleň +

கடல் நாய்

-

ovce +

செம்மறியாடு

-

had +

பாம்பு

-

čáp +

நாரை

-

labuť +

அன்ன பறவை

-

pstruh +

திரௌத்து மீன்

-

krocan +

வான்கோழி

-

želva +

கடல் ஆமை

-

sup +

கழுகு

-

vlk +

ஓநாய்

-
německý ovčák
ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்

-
zvíře
மிருகம்

-
zobák
பறவையலகு

-
bobr
நீர்நாய்

-
kousnutí
கடி

-
kanec
காட்டுப் பன்றி

-
klec
கூண்டு

-
tele
கன்றுக்குட்டி

-
kočka
பூனை

-
kuřátko
கோழிக்குஞ்சு

-
kuře
கோழி

-
srna
மான்

-
pes
நாய்

-
delfín
டால்பின்

-
kachna
வாத்து

-
orel
கழுகு

-
péro
இறகு

-
plameňák
செந்நாரை

-
hříbě
குதிரைக் குட்டி

-
jídlo
உணவு

-
liška
நரி

-
koza
வெள்ளாடு

-
husa
பெண் வாத்து

-
zajíc
பெரிய முயல்

-
slepice
கோழி

-
volavka
சாம்பல் நாரை

-
roh
கொம்பு

-
podkova
குதிரை லாடம்

-
jehně
செம்மறி ஆட்டு குட்டி

-
vodítko
தோல்வார்

-
humr
சிங்க இறால்

-
zvířecí láska
விலங்குகள்மீது அன்பு

-
opice
குரங்கு

-
náhubek
வாய்க்கட்டு

-
hnízdo
கூடு

-
sova
ஆந்தை

-
papoušek
கிளி

-
páv
ஆண் மயில்

-
pelikán
நாரை

-
tučňák
பென்குவின்

-
domácí zvíře
செல்லப் பிராணி

-
holub
புறா

-
králík
முயல்

-
kohout
சேவல்

-
lachtan
கடல் சிங்கம்

-
racek
கடற்பறவை

-
tuleň
கடல் நாய்

-
ovce
செம்மறியாடு

-
had
பாம்பு

-
čáp
நாரை

-
labuť
அன்ன பறவை

-
pstruh
திரௌத்து மீன்

-
krocan
வான்கோழி

-
želva
கடல் ஆமை

-
sup
கழுகு

-
vlk
ஓநாய்