மூலப்பொருட்கள்     
Materiály

-

mosaz

பித்தளை

-

cement

சிமென்ட்

-

keramika

பீங்கான்

-

hadřík / látka

கைத்துணி

-

látka

துணி

-

bavlna

பருத்தி

-

krystal

படிகம்

-

špína

அழுக்கு

-

lepidlo

பசை

-

kůže

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

kov

உலோகம்

-

olej

எண்ணெய்

-

prášek

பொடி

-

sůl

உப்பு

-

písek

மணல்

-

šrot

வீணான பொருள்கள்

-

stříbro

வெள்ளி

-

kámen

கல்

-

sláma

வைக்கோல்

-

dřevo

மரம்

-

vlna

கம்பளி

-
mosaz
பித்தளை

-
cement
சிமென்ட்

-
keramika
பீங்கான்

-
hadřík / látka
கைத்துணி

-
látka
துணி

-
bavlna
பருத்தி

-
krystal
படிகம்

-
špína
அழுக்கு

-
lepidlo
பசை

-
kůže
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
kov
உலோகம்

-
olej
எண்ணெய்

-
prášek
பொடி

-
sůl
உப்பு

-
písek
மணல்

-
šrot
வீணான பொருள்கள்

-
stříbro
வெள்ளி

-
kámen
கல்

-
sláma
வைக்கோல்

-
dřevo
மரம்

-
vlna
கம்பளி