கலைகள்     
Umění

-

potlesk +

கைதட்டல்

-

umění +

கலை

-

úklona +

வணங்குதல்

-

štětec +

தூரிகை

-

omalovánky +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

tanečnice +

நடனமாது

-

kresba +

சித்திரம்

-

galerie +

கலைக்கூடம்

-

vitráž +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

umělecké řemeslo +

கைவினைக் கலை

-

mozaika +

மொசைக்

-

nástěnná malba +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

muzeum +

அருங்காட்சியகம்

-

představení +

செயல்திறன்

-

obrázek +

படம்

-

báseň +

கவிதை

-

skulptura +

சிற்பம்

-

píseň +

பாட்டு

-

socha +

சிலை

-

akvarel +

நீர் வண்ணங்கள்

-
potlesk
கைதட்டல்

-
umění
கலை

-
úklona
வணங்குதல்

-
štětec
தூரிகை

-
omalovánky
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
tanečnice
நடனமாது

-
kresba
சித்திரம்

-
galerie
கலைக்கூடம்

-
vitráž
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
umělecké řemeslo
கைவினைக் கலை

-
mozaika
மொசைக்

-
nástěnná malba
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
muzeum
அருங்காட்சியகம்

-
představení
செயல்திறன்

-
obrázek
படம்

-
báseň
கவிதை

-
skulptura
சிற்பம்

-
píseň
பாட்டு

-
socha
சிலை

-
akvarel
நீர் வண்ணங்கள்