கட்டிடக்கலை     
Architektura

-

architektura +

கட்டிடக்கலை

-

aréna +

அரங்கம்

-

stodola +

தானிய களஞ்சியம்

-

baroko +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

stavební kámen +

தொகுதி

-

cihlový dům +

செங்கல் வீடு

-

most +

பாலம்

-

budova +

கட்டடம்

-

zámek +

அரண்மனை

-

katedrála +

தேவாலயம்

-

sloup +

பத்தி

-

staveniště +

கட்டுமானத் தளம்

-

kupole +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

fasáda +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

fotbalový stadion +

கால்பந்து மைதானம்

-

hrad +

கோட்டை

-

štít +

கேபிள்

-

brána +

வாயிற் கதவு

-

hrázděný dům +

அரைமர வீடு

-

maják +

கலங்கரை விளக்கம்

-

stavba +

நினைவுச் சின்னம்

-

mešita +

மசூதி

-

obelisk +

சதுரத் தூபி

-

kancelářská budova +

அலுவலக கட்டிடம்

-

střecha +

கூரை

-

zřícenina +

சிதைவு

-

lešení +

சாரம்

-

mrakodrap +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

visutý most +

தொங்கு பாலம்

-

kachlička +

தரை ஓடு

-
architektura
கட்டிடக்கலை

-
aréna
அரங்கம்

-
stodola
தானிய களஞ்சியம்

-
baroko
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
stavební kámen
தொகுதி

-
cihlový dům
செங்கல் வீடு

-
most
பாலம்

-
budova
கட்டடம்

-
zámek
அரண்மனை

-
katedrála
தேவாலயம்

-
sloup
பத்தி

-
staveniště
கட்டுமானத் தளம்

-
kupole
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
fasáda
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
fotbalový stadion
கால்பந்து மைதானம்

-
hrad
கோட்டை

-
štít
கேபிள்

-
brána
வாயிற் கதவு

-
hrázděný dům
அரைமர வீடு

-
maják
கலங்கரை விளக்கம்

-
stavba
நினைவுச் சின்னம்

-
mešita
மசூதி

-
obelisk
சதுரத் தூபி

-
kancelářská budova
அலுவலக கட்டிடம்

-
střecha
கூரை

-
zřícenina
சிதைவு

-
lešení
சாரம்

-
mrakodrap
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
visutý most
தொங்கு பாலம்

-
kachlička
தரை ஓடு