சிறிய விலங்குகள்     
Malá zvířata

-

mravenec +

எறும்பு

-

brouk +

வண்டு

-

pták +

பறவை

-

ptačí klec +

பறவைக்கூண்டு

-

ptačí budka +

பறவை வீடு

-

čmelák +

வண்டு

-

motýl +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

housenka +

கம்பளிப்பூச்சி

-

stonožka +

பூரான்

-

krab +

நண்டு

-

moucha +

-

žába +

தவளை

-

zlatá rybka +

தங்கமீன்

-

kobylka +

வெட்டுக்கிளி

-

morče +

வாலில்லாத பன்றி

-

křeček +

ஹாம்ஸ்டர்

-

ježek +

முள்ளம்பன்றி

-

kolibřík +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

leguán +

உடும்பு

-

hmyz +

பூச்சி

-

medúza +

ஜெல்லிமீன்

-

kotě +

பூனைக் குட்டி

-

beruška +

பொன்வண்டு

-

ještěrka +

பல்லி

-

veš +

பேன்

-

svišť +

மர்மொட்

-

komár +

கொசு

-

myš +

சுண்டெலி

-

ústřice +

முத்துச் சிப்பி

-

škorpión +

தேள்

-

mořský koník +

கடல் குதிரை

-

mušle +

சிப்பி

-

kreveta +

இறால்

-

pavouk +

சிலந்தி பூச்சி

-

pavučina +

சிலந்தி வலை

-

hvězdice +

நட்சத்திர மீன்

-

vosa +

குளவி

-
mravenec
எறும்பு

-
brouk
வண்டு

-
pták
பறவை

-
ptačí klec
பறவைக்கூண்டு

-
ptačí budka
பறவை வீடு

-
čmelák
வண்டு

-
motýl
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
housenka
கம்பளிப்பூச்சி

-
stonožka
பூரான்

-
krab
நண்டு

-
moucha


-
žába
தவளை

-
zlatá rybka
தங்கமீன்

-
kobylka
வெட்டுக்கிளி

-
morče
வாலில்லாத பன்றி

-
křeček
ஹாம்ஸ்டர்

-
ježek
முள்ளம்பன்றி

-
kolibřík
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
leguán
உடும்பு

-
hmyz
பூச்சி

-
medúza
ஜெல்லிமீன்

-
kotě
பூனைக் குட்டி

-
beruška
பொன்வண்டு

-
ještěrka
பல்லி

-
veš
பேன்

-
svišť
மர்மொட்

-
komár
கொசு

-
myš
சுண்டெலி

-
ústřice
முத்துச் சிப்பி

-
škorpión
தேள்

-
mořský koník
கடல் குதிரை

-
mušle
சிப்பி

-
kreveta
இறால்

-
pavouk
சிலந்தி பூச்சி

-
pavučina
சிலந்தி வலை

-
hvězdice
நட்சத்திர மீன்

-
vosa
குளவி