சுற்றுச்சூழல்     
Životní prostředí

-

zemědělství +

விவசாயம்

-

znečištění ovzduší +

காற்று தூய்மைக் கேடு

-

mraveniště +

எறும்புப் புற்று

-

kanál +

கால்வாய்

-

pobřeží +

கடற்கரை

-

kontinent +

கண்டம்

-

potok +

சிற்றோடை

-

přehrada +

அணை

-

poušť +

பாலைவனம்

-

duna +

மணல் குன்று

-

pole +

நிலம்

-

les +

காடு

-

ledovec +

பனிக்கட்டி ஆறு

-

vřesoviště +

ஹீத்

-

ostrov +

தீவு

-

džungle +

காடு

-

krajina +

இயற்கை நிலக்காட்சி

-

hory +

மலைகள்

-

přírodní park +

இயற்கைப் பூங்கா

-

vrchol +

சிகரம்

-

hromada +

குவியல்

-

protestní pochod +

எதிர்ப்புப் பேரணி

-

recyklace +

மறுசுழற்சி

-

moře +

கடல்

-

kouř +

புகை

-

vinice +

திராட்சைத் தோட்டம்

-

sopka +

எரிமலை

-

odpad +

கழிவு

-

stav vody +

நீர் மட்டம்

-
zemědělství
விவசாயம்

-
znečištění ovzduší
காற்று தூய்மைக் கேடு

-
mraveniště
எறும்புப் புற்று

-
kanál
கால்வாய்

-
pobřeží
கடற்கரை

-
kontinent
கண்டம்

-
potok
சிற்றோடை

-
přehrada
அணை

-
poušť
பாலைவனம்

-
duna
மணல் குன்று

-
pole
நிலம்

-
les
காடு

-
ledovec
பனிக்கட்டி ஆறு

-
vřesoviště
ஹீத்

-
ostrov
தீவு

-
džungle
காடு

-
krajina
இயற்கை நிலக்காட்சி

-
hory
மலைகள்

-
přírodní park
இயற்கைப் பூங்கா

-
vrchol
சிகரம்

-
hromada
குவியல்

-
protestní pochod
எதிர்ப்புப் பேரணி

-
recyklace
மறுசுழற்சி

-
moře
கடல்

-
kouř
புகை

-
vinice
திராட்சைத் தோட்டம்

-
sopka
எரிமலை

-
odpad
கழிவு

-
stav vody
நீர் மட்டம்