உணர்வுகள்     
Følelser

-

kærligheden +

அன்பு

-

vreden +

கோபம்

-

kedsomheden +

சலிப்பு

-

selvtilliden +

நம்பிக்கை

-

kreativiteten +

படைப்பாற்றல்

-

krisen +

நெருக்கடி

-

nysgerrigheden +

ஆர்வம்

-

nederlaget +

தோல்வி

-

depressionen +

மன அழுத்தம்

-

fortvivlelsen +

நம்பிக்கையின்மை

-

skuffelsen +

ஏமாற்றம்

-

mistilliden +

அவநம்பிக்கை

-

tvivlen +

சந்தேகம்

-

drømmen +

கனவு

-

trætheden +

சோர்வு

-

frygten +

பயம்

-

kampen +

சண்டை

-

venskabet +

நட்பு

-

det sjove +

வேடிக்கை

-

sorgen +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

grimassen +

முக நெளிப்பு

-

lykken +

மகிழ்ச்சி

-

håbet +

நம்பிக்கை

-

sulten +

பசி

-

interessen +

ஆர்வம்

-

glæden +

மகிழ்ச்சி

-

kysset +

முத்தம்

-

ensomheden +

தனிமை

-

kærligheden +

அன்பு

-

melankolien +

துக்கம்

-

stemningen +

மனநிலை

-

optimismen +

நம்பிக்கை

-

panikken +

பெரும் அச்சம்

-

rådvildheden +

குழப்பம்

-

raseriet +

ஆத்திரம்

-

afvisningen +

நிராகரிப்பு

-

forholdet +

உறவு

-

anmodningen +

விண்ணப்பம்

-

skriget +

அலறல்

-

sikkerheden +

பாதுகாப்பு

-

chokket +

அதிர்ச்சி

-

smilet +

புன்னகை

-

ømheden +

மென்மை

-

tanken +

சிந்தனை

-

eftertænksomheden +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
kærligheden
அன்பு

-
vreden
கோபம்

-
kedsomheden
சலிப்பு

-
selvtilliden
நம்பிக்கை

-
kreativiteten
படைப்பாற்றல்

-
krisen
நெருக்கடி

-
nysgerrigheden
ஆர்வம்

-
nederlaget
தோல்வி

-
depressionen
மன அழுத்தம்

-
fortvivlelsen
நம்பிக்கையின்மை

-
skuffelsen
ஏமாற்றம்

-
mistilliden
அவநம்பிக்கை

-
tvivlen
சந்தேகம்

-
drømmen
கனவு

-
trætheden
சோர்வு

-
frygten
பயம்

-
kampen
சண்டை

-
venskabet
நட்பு

-
det sjove
வேடிக்கை

-
sorgen
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
grimassen
முக நெளிப்பு

-
lykken
மகிழ்ச்சி

-
håbet
நம்பிக்கை

-
sulten
பசி

-
interessen
ஆர்வம்

-
glæden
மகிழ்ச்சி

-
kysset
முத்தம்

-
ensomheden
தனிமை

-
kærligheden
அன்பு

-
melankolien
துக்கம்

-
stemningen
மனநிலை

-
optimismen
நம்பிக்கை

-
panikken
பெரும் அச்சம்

-
rådvildheden
குழப்பம்

-
raseriet
ஆத்திரம்

-
afvisningen
நிராகரிப்பு

-
forholdet
உறவு

-
anmodningen
விண்ணப்பம்

-
skriget
அலறல்

-
sikkerheden
பாதுகாப்பு

-
chokket
அதிர்ச்சி

-
smilet
புன்னகை

-
ømheden
மென்மை

-
tanken
சிந்தனை

-
eftertænksomheden
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்