போக்குவரத்து     
Trafik

-

ulykken

விபத்து

-

barrieren

தடை

-

cyklen

சைக்கிள்

-

båden

படகு

-

bussen

பஸ்

-

kabelbanen

கேபிள் கார்

-

bilen

கார்

-

campingvognen

நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி

-

hestevognen

வண்டிப் பெட்டி

-

overfyldningen

நெரிசல்

-

landevejen

நாட்டுப்புறச் சாலை

-

krydstogtskibet

சுற்றுப் பயணக் கப்பல்

-

kurven

வளைவு

-

blindgyden

முட்டுச்சந்து

-

afgangen

புறப்பாடு

-

nødbremsen

அவசர பிரேக்

-

indgangen

நுழைவு

-

rulletrappen

இயங்கும் படிக்கட்டு

-

den overvægtige bagage

அதிகமான பயண உடமைகள்

-

udkørselen

வெளியேறும் வழி

-

færgen

பயணப் படகு

-

brandslukningskøretøjet

தீயணைப்பு வண்டி

-

flyet

விமானம்

-

godsvognen

சரக்குக் கார்

-

benzin

எரிவாயு / பெட்ரோல்

-

håndbremsen

கை பிரேக்

-

helikopteren

ஹெலிகாப்டர்

-

motorvejen

நெடுஞ்சாலை

-

husbåden

படகு இல்லம்

-

damecykelen

பெண்களின் மிதிவண்டி

-

venstredrejningen

இடதுபுறத் திருப்பம்

-

fodgænger overgangen

இருப்புப்பாதை சந்தி கடவு

-

lokomotivet

இரயில் எஞ்சின்

-

kortet

வரைபடம்

-

metroen

மெட்ரோ

-

knallerten

தானியங்கு மிதிவண்டி

-

motorbåden

விசை பொறி படகு

-

motorcyklen

மோட்டார் சைக்கிள்

-

motorcykel hjelmen

மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்

-

motorcyklisten

மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்

-

mountainbiken

மலை துள்ளுந்து

-

bjergpasset

மலை வழி

-

indkørsel forbudt

அனுமதிக்கப்படாத பகுதி

-

ikke-ryger

புகை பிடிக்கக்கூடாத பகுதி

-

ensrettet vej

ஒரு வழி பாதை

-

parkometret

பார்க்கிங் மீட்டர்

-

passageren

பயணி

-

passager jetten

பயணிகள் ஜெட்

-

gågaden

பாதசாரி

-

flyet

விமானம்

-

vejhullet

சாலையின் பள்ளம்

-

propelflyet

சுழல்விசிறி விமானம்

-

togbanen

தண்டவாளம்

-

jernbanebroen

இரயில் பாலம்

-

frakørselen

சாய்தளம்

-

vigepligten

வழி உரிமம்

-

vejen

சாலை

-

rundkørslen

ரவுண்டானா

-

sæderækken

இறுக்கைகளின் வரிசை

-

løbehjulet

ஸ்கூட்டர்

-

scooteren

ஸ்கூட்டர்

-

skiltet

வழிகாட்டி

-

slæden

பனிச்சறுக்கு வண்டி

-

snescooteren

பனி உந்தி

-

hastigheden

வேகம்

-

hastighedsbegrænsningen

வேக வரம்பு

-

stationen

நிலையம்

-

damperen

நீராவிக் கப்பல்

-

stoppestedet

நிறுத்தம்

-

vejskiltet

தெருப் பலகை

-

klapvognen

தள்ளுவண்டி

-

metrostationen

சுரங்க இரயில் நிலையம்

-

taxaen

வாடகைக் கார்

-

billetten

டிக்கெட்

-

tidsplanen

கால அட்டவணை

-

sporet

பாதை

-

sporskiftet

பாதை மாற்றி

-

traktoren

உழுவுந்து

-

trafikken

போக்குவரத்து

-

trafikproppen

போக்குவரத்து நெரிசல்

-

lysfyret

போக்குவரத்து விளக்கு

-

vejskiltet

போக்குவரத்து குறியீடு

-

toget

இரயில்

-

togturen

இரயில் பயணம்

-

sporvognen

டிராம்

-

transporten

போக்குவரத்து

-

den trehjulede cykel

மூன்று சக்கர வண்டி

-

lastvognen

சரக்குந்து

-

modkørende trafik

இரு வழி போக்குவரத்து

-

tunnelen

சுரங்கப் பாதை

-

skibsrattet

சக்கரம்

-

zeppelineren

ஜெப்பெலின்

-
ulykken
விபத்து

-
barrieren
தடை

-
cyklen
சைக்கிள்

-
båden
படகு

-
bussen
பஸ்

-
kabelbanen
கேபிள் கார்

-
bilen
கார்

-
campingvognen
நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி

-
hestevognen
வண்டிப் பெட்டி

-
overfyldningen
நெரிசல்

-
landevejen
நாட்டுப்புறச் சாலை

-
krydstogtskibet
சுற்றுப் பயணக் கப்பல்

-
kurven
வளைவு

-
blindgyden
முட்டுச்சந்து

-
afgangen
புறப்பாடு

-
nødbremsen
அவசர பிரேக்

-
indgangen
நுழைவு

-
rulletrappen
இயங்கும் படிக்கட்டு

-
den overvægtige bagage
அதிகமான பயண உடமைகள்

-
udkørselen
வெளியேறும் வழி

-
færgen
பயணப் படகு

-
brandslukningskøretøjet
தீயணைப்பு வண்டி

-
flyet
விமானம்

-
godsvognen
சரக்குக் கார்

-
benzin
எரிவாயு / பெட்ரோல்

-
håndbremsen
கை பிரேக்

-
helikopteren
ஹெலிகாப்டர்

-
motorvejen
நெடுஞ்சாலை

-
husbåden
படகு இல்லம்

-
damecykelen
பெண்களின் மிதிவண்டி

-
venstredrejningen
இடதுபுறத் திருப்பம்

-
fodgænger overgangen
இருப்புப்பாதை சந்தி கடவு

-
lokomotivet
இரயில் எஞ்சின்

-
kortet
வரைபடம்

-
metroen
மெட்ரோ

-
knallerten
தானியங்கு மிதிவண்டி

-
motorbåden
விசை பொறி படகு

-
motorcyklen
மோட்டார் சைக்கிள்

-
motorcykel hjelmen
மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்

-
motorcyklisten
மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்

-
mountainbiken
மலை துள்ளுந்து

-
bjergpasset
மலை வழி

-
indkørsel forbudt
அனுமதிக்கப்படாத பகுதி

-
ikke-ryger
புகை பிடிக்கக்கூடாத பகுதி

-
ensrettet vej
ஒரு வழி பாதை

-
parkometret
பார்க்கிங் மீட்டர்

-
passageren
பயணி

-
passager jetten
பயணிகள் ஜெட்

-
gågaden
பாதசாரி

-
flyet
விமானம்

-
vejhullet
சாலையின் பள்ளம்

-
propelflyet
சுழல்விசிறி விமானம்

-
togbanen
தண்டவாளம்

-
jernbanebroen
இரயில் பாலம்

-
frakørselen
சாய்தளம்

-
vigepligten
வழி உரிமம்

-
vejen
சாலை

-
rundkørslen
ரவுண்டானா

-
sæderækken
இறுக்கைகளின் வரிசை

-
løbehjulet
ஸ்கூட்டர்

-
scooteren
ஸ்கூட்டர்

-
skiltet
வழிகாட்டி

-
slæden
பனிச்சறுக்கு வண்டி

-
snescooteren
பனி உந்தி

-
hastigheden
வேகம்

-
hastighedsbegrænsningen
வேக வரம்பு

-
stationen
நிலையம்

-
damperen
நீராவிக் கப்பல்

-
stoppestedet
நிறுத்தம்

-
vejskiltet
தெருப் பலகை

-
klapvognen
தள்ளுவண்டி

-
metrostationen
சுரங்க இரயில் நிலையம்

-
taxaen
வாடகைக் கார்

-
billetten
டிக்கெட்

-
tidsplanen
கால அட்டவணை

-
sporet
பாதை

-
sporskiftet
பாதை மாற்றி

-
traktoren
உழுவுந்து

-
trafikken
போக்குவரத்து

-
trafikproppen
போக்குவரத்து நெரிசல்

-
lysfyret
போக்குவரத்து விளக்கு

-
vejskiltet
போக்குவரத்து குறியீடு

-
toget
இரயில்

-
togturen
இரயில் பயணம்

-
sporvognen
டிராம்

-
transporten
போக்குவரத்து

-
den trehjulede cykel
மூன்று சக்கர வண்டி

-
lastvognen
சரக்குந்து

-
modkørende trafik
இரு வழி போக்குவரத்து

-
tunnelen
சுரங்கப் பாதை

-
skibsrattet
சக்கரம்

-
zeppelineren
ஜெப்பெலின்