இராணுவம்     
Militær

-

hangarskibet +

விமானம் தாங்கி

-

ammunitionen +

வெடிபொருட்கள்

-

rustningen +

கவசம்

-

hæren +

படை

-

anholdelsen +

கைது

-

atombomben +

அணு குண்டு

-

angrebet +

தாக்குதல்

-

pigtråden +

முட்கம்பி

-

eksplosionen +

குண்டு வெடிப்பு

-

bomben +

வெடிகுண்டு

-

kanonen +

பீரங்கி

-

patronen +

தோட்டா

-

våbenskjoldet +

மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-

forsvaret +

பாதுகாப்பு

-

destruktionen +

அழிவு

-

kampen +

சண்டை

-

jagerflyet +

குண்டுதாரி

-

gasmasken +

விஷவாயு முகமூடி

-

afskærmningen +

பாதுகாப்பாளர்

-

håndgranaten +

கையெறி குண்டு

-

håndjernet +

கைவிலங்குகள்

-

hjelmen +

தலைக் கவசம்

-

marchen +

அணிவகுப்பு நடை

-

medaljen +

பதக்கம்

-

militæret +

இராணுவம்

-

flåden +

கடற்படை

-

freden +

அமைதி

-

piloten +

விமான ஓட்டி

-

pistolen +

கைத் துப்பாக்கி

-

revolveren +

சுழல் துப்பாக்கி

-

riflen +

நீளத் துப்பாக்கி

-

raketten +

ராக்கெட்

-

skytten +

துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-

skuddet +

சுடுதல்

-

soldaten +

சிப்பாய்

-

ubåden +

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-

overvågningen +

கண்காணிப்பு

-

sværdet +

வாள்

-

beholderen +

தொட்டி

-

uniformen +

சீருடை

-

sejren +

வெற்றி

-

vinderen +

வெற்றியாளர்

-
hangarskibet
விமானம் தாங்கி

-
ammunitionen
வெடிபொருட்கள்

-
rustningen
கவசம்

-
hæren
படை

-
anholdelsen
கைது

-
atombomben
அணு குண்டு

-
angrebet
தாக்குதல்

-
pigtråden
முட்கம்பி

-
eksplosionen
குண்டு வெடிப்பு

-
bomben
வெடிகுண்டு

-
kanonen
பீரங்கி

-
patronen
தோட்டா

-
våbenskjoldet
மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-
forsvaret
பாதுகாப்பு

-
destruktionen
அழிவு

-
kampen
சண்டை

-
jagerflyet
குண்டுதாரி

-
gasmasken
விஷவாயு முகமூடி

-
afskærmningen
பாதுகாப்பாளர்

-
håndgranaten
கையெறி குண்டு

-
håndjernet
கைவிலங்குகள்

-
hjelmen
தலைக் கவசம்

-
marchen
அணிவகுப்பு நடை

-
medaljen
பதக்கம்

-
militæret
இராணுவம்

-
flåden
கடற்படை

-
freden
அமைதி

-
piloten
விமான ஓட்டி

-
pistolen
கைத் துப்பாக்கி

-
revolveren
சுழல் துப்பாக்கி

-
riflen
நீளத் துப்பாக்கி

-
raketten
ராக்கெட்

-
skytten
துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-
skuddet
சுடுதல்

-
soldaten
சிப்பாய்

-
ubåden
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-
overvågningen
கண்காணிப்பு

-
sværdet
வாள்

-
beholderen
தொட்டி

-
uniformen
சீருடை

-
sejren
வெற்றி

-
vinderen
வெற்றியாளர்