தொழில்நுட்பம்     
Teknologi

-

luftpumpen

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

luftfotoet

வான்வழி நிழற்படம்

-

kuglelejet

தாங்கிப் பந்து

-

batteriet

மின்கலன்

-

cykelkæden

சைக்கிள் சங்கிலி

-

kablet

கேபிள்

-

kabeltromlen

வடச்சுருள்

-

kameraet

கேமரா

-

kassetten

ஒலிப் பேழை

-

opladeren

மின்னூட்டி

-

cockpittet

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

tandhjulet

பற்சக்கரம்

-

kombinationslåsen

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

computeren

கணினி

-

kranen

க்ரேன் இயந்திரம்

-

den stationær computer

மேசைக் கணினி

-

boreriggen

தோண்டும் ரிக்

-

drevet

இயக்கி

-

dvd'en

டிவிடி

-

elektromotoren

மின்னோடி

-

energien

மின்சக்தி

-

gravemaskinen

தோண்டு பொறி

-

faxmaskinen

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

filmkameraet

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

disketten

நெகிழ் வட்டு

-

brillerne

மூக்குக் கண்ணாடி

-

harddisken

நிலைவட்டு

-

joysticket

இயக்குப்பிடி

-

nøglen

சாவி

-

landingen

இறங்குதல்

-

den bærbare computer

மடிக்கணினி

-

plæneklipperen

புல்தரைச் செதுக்கி

-

linsen

காமரா கண்ணாடி

-

maskinen

எந்திரம்

-

skibspropellen

கடல் உந்தி

-

minen

சுரங்கம்

-

multistikket

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

printeren

அச்சுப்பொறி

-

programmet

கணினி நிரல்

-

propellen

உந்தி

-

pumpen

விசைக்குழாய்

-

pladespilleren

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

fjernbetjeningen

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

robotten

இயந்திர மனிதன்

-

satellitantennen

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

symaskinen

தையல் இயந்திரம்

-

filmstrimmelen

ஸ்லைடு படம்

-

sol-teknologien

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

rumfærgen

விண்கலம்

-

damptromlen

வெப்ப உருளி

-

ophænget

இடைநிறுத்தல்

-

kontakten

ஸ்விட்ச்

-

målebåndet

அளவு நாடா

-

teknologien

தொழில்நுட்பம்

-

telefonen

தொலை பேசி

-

teleobjektivet

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

teleskopet

தொலைநோக்கி

-

usb-flash-drevet

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

ventilen

அடைப்பிதழ்

-

videokameraet

வீடியோ கேமரா

-

spændingen

மின்னழுத்தம்

-

vandhjulet

நீர்ச் சக்கரம்

-

vindmøllen

காற்றாலை விசையாழி

-

vindmøllen

காற்றாலை

-
luftpumpen
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
luftfotoet
வான்வழி நிழற்படம்

-
kuglelejet
தாங்கிப் பந்து

-
batteriet
மின்கலன்

-
cykelkæden
சைக்கிள் சங்கிலி

-
kablet
கேபிள்

-
kabeltromlen
வடச்சுருள்

-
kameraet
கேமரா

-
kassetten
ஒலிப் பேழை

-
opladeren
மின்னூட்டி

-
cockpittet
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
tandhjulet
பற்சக்கரம்

-
kombinationslåsen
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
computeren
கணினி

-
kranen
க்ரேன் இயந்திரம்

-
den stationær computer
மேசைக் கணினி

-
boreriggen
தோண்டும் ரிக்

-
drevet
இயக்கி

-
dvd'en
டிவிடி

-
elektromotoren
மின்னோடி

-
energien
மின்சக்தி

-
gravemaskinen
தோண்டு பொறி

-
faxmaskinen
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
filmkameraet
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
disketten
நெகிழ் வட்டு

-
brillerne
மூக்குக் கண்ணாடி

-
harddisken
நிலைவட்டு

-
joysticket
இயக்குப்பிடி

-
nøglen
சாவி

-
landingen
இறங்குதல்

-
den bærbare computer
மடிக்கணினி

-
plæneklipperen
புல்தரைச் செதுக்கி

-
linsen
காமரா கண்ணாடி

-
maskinen
எந்திரம்

-
skibspropellen
கடல் உந்தி

-
minen
சுரங்கம்

-
multistikket
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
printeren
அச்சுப்பொறி

-
programmet
கணினி நிரல்

-
propellen
உந்தி

-
pumpen
விசைக்குழாய்

-
pladespilleren
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
fjernbetjeningen
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
robotten
இயந்திர மனிதன்

-
satellitantennen
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
symaskinen
தையல் இயந்திரம்

-
filmstrimmelen
ஸ்லைடு படம்

-
sol-teknologien
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
rumfærgen
விண்கலம்

-
damptromlen
வெப்ப உருளி

-
ophænget
இடைநிறுத்தல்

-
kontakten
ஸ்விட்ச்

-
målebåndet
அளவு நாடா

-
teknologien
தொழில்நுட்பம்

-
telefonen
தொலை பேசி

-
teleobjektivet
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
teleskopet
தொலைநோக்கி

-
usb-flash-drevet
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
ventilen
அடைப்பிதழ்

-
videokameraet
வீடியோ கேமரா

-
spændingen
மின்னழுத்தம்

-
vandhjulet
நீர்ச் சக்கரம்

-
vindmøllen
காற்றாலை விசையாழி

-
vindmøllen
காற்றாலை