இயற்கை     
Natur

-

buen +

வளைவு

-

stalden +

தானியக் களஞ்சியம்

-

bugten +

விரிகுடா

-

stranden +

கடற்கரை

-

boblen +

நீர்க்குமிழி

-

hulen +

குகை

-

gården +

பண்ணை

-

ilden +

தீ

-

fodaftrykket +

கால் தடம்

-

globussen +

உலகம்

-

høsten +

அறுவடை

-

høballerne +

வைக்கோல் கட்டு

-

søen +

ஏரி

-

bladet +

இலை

-

bjerget +

மலை

-

havet +

சமுத்திரம்

-

panoramaet +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

klippen +

பாறை

-

kilden +

வசந்தகாலம்

-

sumpen +

சதுப்பு நிலம்

-

træet +

மரம்

-

træstammen +

அடிமரம்

-

dalen +

பள்ளத்தாக்கு

-

udsigten +

காட்சி

-

vandstrålen +

நீர் ஊற்று

-

vandfaldet +

நீர்வீழ்ச்சி

-

bølgen +

அலை

-
buen
வளைவு

-
stalden
தானியக் களஞ்சியம்

-
bugten
விரிகுடா

-
stranden
கடற்கரை

-
boblen
நீர்க்குமிழி

-
hulen
குகை

-
gården
பண்ணை

-
ilden
தீ

-
fodaftrykket
கால் தடம்

-
globussen
உலகம்

-
høsten
அறுவடை

-
høballerne
வைக்கோல் கட்டு

-
søen
ஏரி

-
bladet
இலை

-
bjerget
மலை

-
havet
சமுத்திரம்

-
panoramaet
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
klippen
பாறை

-
kilden
வசந்தகாலம்

-
sumpen
சதுப்பு நிலம்

-
træet
மரம்

-
træstammen
அடிமரம்

-
dalen
பள்ளத்தாக்கு

-
udsigten
காட்சி

-
vandstrålen
நீர் ஊற்று

-
vandfaldet
நீர்வீழ்ச்சி

-
bølgen
அலை