தாவரங்கள்     
Planter

-

bambussen +

மூங்கில்

-

blomstringen +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

blomsterbuketten +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

grenen +

கிளை

-

knoppen +

மொட்டு

-

kaktussen +

கள்ளிச்செடி

-

kløveret +

க்ளோவர்

-

koglen +

தாவரக் கூம்பு

-

kornblomsten +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

krokussen +

க்ரோகஸ்

-

påskeliljen +

டாஃபடில்

-

margaritten +

டெய்சி

-

mælkebøtten +

டான்டேலியன்

-

blomsten +

மலர்

-

løvet +

பசுமை இலைகள்

-

kornet +

தானியம்

-

græsset +

புல்

-

væksten +

வளர்ச்சி

-

hyacinten +

நீலோற்பலம்

-

plænen +

புல்வெளி

-

liljen +

லில்லி

-

hørfrøet +

ஆளி விதை

-

svampen +

காளான்

-

oliventræet +

ஆலிவ் மரம்

-

palmen +

பனை மரம்

-

stedmoderblomsten +

பான்சி

-

fersken træet +

குழிப்பேரி மரம்

-

anlægget +

தாவரம்

-

valmuer +

கசகசா செடி

-

roden +

வேர்

-

rosen +

ரோஜா

-

frøet +

விதை

-

vintergækken +

பனித்துளிப் பூ

-

solsikken +

சூரியகாந்தி

-

tornen +

முள்

-

stammen +

அடிமரம்

-

tulipanen +

ட்யூலிப்

-

åkanden +

நீர் லில்லி

-

hveden +

கோதுமை

-
bambussen
மூங்கில்

-
blomstringen
அரும்பு மலர்ச்சி

-
blomsterbuketten
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
grenen
கிளை

-
knoppen
மொட்டு

-
kaktussen
கள்ளிச்செடி

-
kløveret
க்ளோவர்

-
koglen
தாவரக் கூம்பு

-
kornblomsten
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
krokussen
க்ரோகஸ்

-
påskeliljen
டாஃபடில்

-
margaritten
டெய்சி

-
mælkebøtten
டான்டேலியன்

-
blomsten
மலர்

-
løvet
பசுமை இலைகள்

-
kornet
தானியம்

-
græsset
புல்

-
væksten
வளர்ச்சி

-
hyacinten
நீலோற்பலம்

-
plænen
புல்வெளி

-
liljen
லில்லி

-
hørfrøet
ஆளி விதை

-
svampen
காளான்

-
oliventræet
ஆலிவ் மரம்

-
palmen
பனை மரம்

-
stedmoderblomsten
பான்சி

-
fersken træet
குழிப்பேரி மரம்

-
anlægget
தாவரம்

-
valmuer
கசகசா செடி

-
roden
வேர்

-
rosen
ரோஜா

-
frøet
விதை

-
vintergækken
பனித்துளிப் பூ

-
solsikken
சூரியகாந்தி

-
tornen
முள்

-
stammen
அடிமரம்

-
tulipanen
ட்யூலிப்

-
åkanden
நீர் லில்லி

-
hveden
கோதுமை