மூலப்பொருட்கள்     
Materialer

-

messingen +

பித்தளை

-

cementen +

சிமென்ட்

-

keramikken +

பீங்கான்

-

kluden +

கைத்துணி

-

stoffet +

துணி

-

bomulden +

பருத்தி

-

krystallen +

படிகம்

-

snavset +

அழுக்கு

-

limen +

பசை

-

læderet +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metallet +

உலோகம்

-

olien +

எண்ணெய்

-

pulveret +

பொடி

-

salten +

உப்பு

-

sandet +

மணல்

-

skrottet +

வீணான பொருள்கள்

-

sølvet +

வெள்ளி

-

stenen +

கல்

-

halmen +

வைக்கோல்

-

træet +

மரம்

-

ulden +

கம்பளி

-
messingen
பித்தளை

-
cementen
சிமென்ட்

-
keramikken
பீங்கான்

-
kluden
கைத்துணி

-
stoffet
துணி

-
bomulden
பருத்தி

-
krystallen
படிகம்

-
snavset
அழுக்கு

-
limen
பசை

-
læderet
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metallet
உலோகம்

-
olien
எண்ணெய்

-
pulveret
பொடி

-
salten
உப்பு

-
sandet
மணல்

-
skrottet
வீணான பொருள்கள்

-
sølvet
வெள்ளி

-
stenen
கல்

-
halmen
வைக்கோல்

-
træet
மரம்

-
ulden
கம்பளி