மோட்டார் வண்டி     
Bil

-

luftfilteret +

காற்று வடிப்பி

-

punkteringen +

முறிவு

-

autocamperen +

முகாமில் தங்குபவர்

-

autobatteriet +

கார் பேட்டரி

-

barnesædet +

குழந்தை இருக்கை

-

skaden +

சேதம்

-

dieselen +

டீசல்

-

udstødningsrøret +

புகை வெளிவிடும் குழாய்

-

det flade dæk +

காற்றுப்போன டயர்

-

tankstationen +

எரிவாயு நிலையம்

-

forlygten +

முகப்பு விளக்கு

-

motorhjelmen +

வண்டியின் முன்பகுதி

-

donkraften +

கார் உயர்த்தி

-

reservedunken +

ஜெர்ரி கேன்

-

skrotpladsen +

உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-

bagenden +

பின்புறம்

-

baglygten +

பின்புற விளக்கு

-

bakspejlet +

பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-

turen +

சவாரி

-

fælgen +

விளிம்பு

-

tændrøret +

ஸ்பார்க் பிளக்

-

omdrejningstælleren +

வேக அளவி

-

bøden +

டிக்கெட்

-

dækket +

டயர்

-

vejhjælpen +

இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-

veteranbilen +

விண்டேஜ் கார்

-

hjulet +

சக்கரம்

-
luftfilteret
காற்று வடிப்பி

-
punkteringen
முறிவு

-
autocamperen
முகாமில் தங்குபவர்

-
autobatteriet
கார் பேட்டரி

-
barnesædet
குழந்தை இருக்கை

-
skaden
சேதம்

-
dieselen
டீசல்

-
udstødningsrøret
புகை வெளிவிடும் குழாய்

-
det flade dæk
காற்றுப்போன டயர்

-
tankstationen
எரிவாயு நிலையம்

-
forlygten
முகப்பு விளக்கு

-
motorhjelmen
வண்டியின் முன்பகுதி

-
donkraften
கார் உயர்த்தி

-
reservedunken
ஜெர்ரி கேன்

-
skrotpladsen
உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-
bagenden
பின்புறம்

-
baglygten
பின்புற விளக்கு

-
bakspejlet
பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-
turen
சவாரி

-
fælgen
விளிம்பு

-
tændrøret
ஸ்பார்க் பிளக்

-
omdrejningstælleren
வேக அளவி

-
bøden
டிக்கெட்

-
dækket
டயர்

-
vejhjælpen
இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-
veteranbilen
விண்டேஜ் கார்

-
hjulet
சக்கரம்