கலைகள்     
Kunst

-

bifaldet

கைதட்டல்

-

kunsten

கலை

-

bukket

வணங்குதல்

-

penselen

தூரிகை

-

malebogen

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

danseren

நடனமாது

-

tegningen

சித்திரம்

-

galleriet

கலைக்கூடம்

-

glasvinduet

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

graffitien

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

kunsthåndværket

கைவினைக் கலை

-

mosaikken

மொசைக்

-

vægmaleriet

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

museet

அருங்காட்சியகம்

-

opførelsen

செயல்திறன்

-

billedet

படம்

-

digtet

கவிதை

-

skulpturen

சிற்பம்

-

sangen

பாட்டு

-

statuen

சிலை

-

vandfarven

நீர் வண்ணங்கள்

-
bifaldet
கைதட்டல்

-
kunsten
கலை

-
bukket
வணங்குதல்

-
penselen
தூரிகை

-
malebogen
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
danseren
நடனமாது

-
tegningen
சித்திரம்

-
galleriet
கலைக்கூடம்

-
glasvinduet
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
graffitien
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
kunsthåndværket
கைவினைக் கலை

-
mosaikken
மொசைக்

-
vægmaleriet
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
museet
அருங்காட்சியகம்

-
opførelsen
செயல்திறன்

-
billedet
படம்

-
digtet
கவிதை

-
skulpturen
சிற்பம்

-
sangen
பாட்டு

-
statuen
சிலை

-
vandfarven
நீர் வண்ணங்கள்