நகரம்     
By

-

lufthavnen

வானூர்தி நிலையம்

-

boligblokken

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

banken

வங்கி

-

storbyen

பெரிய நகரம்

-

cykelstien

பைக் பாதை

-

bådehavnen

படகுத் துறைமுகம்

-

hovedstaden

தலைநகரம்

-

klokkespillet

கரில்லன்

-

kirkegården

இடுகாடு

-

biografen

சினிமா

-

byen

நகரம்

-

bykortet

நகர வரைபடம்

-

kriminaliteten

குற்றம்

-

demonstrationen

ஆர்ப்பாட்டம்

-

messen

பொருட்காட்சி

-

brandvæsenet

தீயணைப்புப் படை

-

springvandet

நீரூற்று

-

skraldet

குப்பை

-

havnen

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

hotellet

விடுதி

-

brandhanen

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

vartegnet

முக்கிய இடம்

-

postkassen

அஞ்சல் பெட்டி

-

nabolaget

அக்கம்பக்கம்

-

neonlyset

நியான் விளக்கு

-

natklubben

இரவு விடுதி

-

den gamle bydel

பழைய நகரம்

-

operaen

இசை நாடகம்

-

parken

பூங்கா

-

parkbænken

பூங்கா பெஞ்சு

-

parkeringspladsen

கார் நிறுத்துமிடம்

-

telefonboksen

தொலைபேசி சாவடி

-

postnummeret

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

fængslet

சிறைச்சாலை

-

pubben

குடிமனை

-

seværdighederne

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

byens siluet

தொடுவானம்

-

gadelygten

தெரு விளக்கு

-

turistkontoret

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

tårnet

கோட்டை

-

tunnelen

சுரங்கப்பாதை

-

køretøjet

வண்டி

-

landsbyen

கிராமம்

-

vandtårnet

நீர்க் கோபுரம்

-
lufthavnen
வானூர்தி நிலையம்

-
boligblokken
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
banken
வங்கி

-
storbyen
பெரிய நகரம்

-
cykelstien
பைக் பாதை

-
bådehavnen
படகுத் துறைமுகம்

-
hovedstaden
தலைநகரம்

-
klokkespillet
கரில்லன்

-
kirkegården
இடுகாடு

-
biografen
சினிமா

-
byen
நகரம்

-
bykortet
நகர வரைபடம்

-
kriminaliteten
குற்றம்

-
demonstrationen
ஆர்ப்பாட்டம்

-
messen
பொருட்காட்சி

-
brandvæsenet
தீயணைப்புப் படை

-
springvandet
நீரூற்று

-
skraldet
குப்பை

-
havnen
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
hotellet
விடுதி

-
brandhanen
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
vartegnet
முக்கிய இடம்

-
postkassen
அஞ்சல் பெட்டி

-
nabolaget
அக்கம்பக்கம்

-
neonlyset
நியான் விளக்கு

-
natklubben
இரவு விடுதி

-
den gamle bydel
பழைய நகரம்

-
operaen
இசை நாடகம்

-
parken
பூங்கா

-
parkbænken
பூங்கா பெஞ்சு

-
parkeringspladsen
கார் நிறுத்துமிடம்

-
telefonboksen
தொலைபேசி சாவடி

-
postnummeret
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
fængslet
சிறைச்சாலை

-
pubben
குடிமனை

-
seværdighederne
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
byens siluet
தொடுவானம்

-
gadelygten
தெரு விளக்கு

-
turistkontoret
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
tårnet
கோட்டை

-
tunnelen
சுரங்கப்பாதை

-
køretøjet
வண்டி

-
landsbyen
கிராமம்

-
vandtårnet
நீர்க் கோபுரம்